Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Przybylski i inni cz.1

O znaczeniu Krakowa i regionu w kulturze oświecenia. Cz. 1

red. Roman Dąbrowski

Kraków : Księgarnia Akademicka, 2019
Studia Dziewiętnastowieczne. Rozprawy; 16
Stron: 291
Język: polski
Dział:
ISBN: 9788381380546
Publikacja elektroniczna: https://books.akademicka.pl/publishing/catalog/book/11
 
Wydanie elektroniczne
 

 

red. Roman Dąbrowski

Kraków : Księgarnia Akademicka, 2019

Studia Dziewiętnastowieczne. Rozprawy;

Dział:

Stron: 291

Język: polski

ISBN: 9788381380546

Dwóchsetlecie śmierci Jacka Idziego Przybylskiego (1756-1819), postaci zajmującej jedno z czołowych miejsc w panoramie życia intelektualnego Krakowa w epoce oświecenia, skłania do refleksji nad jego wieloraką aktywnością i niezwykle bogatym dorobkiem, który pozostawił. Jako m.in. prefekt Biblioteki Szkoły Głównej Koronnej, profesor „starożytności”, języka i literatury greckiej, tłumacz wielu bardzo ważnych dzieł z literatury powszechnej, a także autor utworów oryginalnych, wysoko oceniany mówca, zasłużony edytor cieszył się dużym uznaniem współczesnych mu krakowian, lecz przez późniejszych badaczy oświeceniowego piśmiennictwa został odsunięty na pozycję drugo- czy nawet trzeciorzędną. Rocznicowa okoliczność stała się zachętą do podjęcia badań mających na celu zweryfikowanie tych opinii i wzbogacenie wiedzy o dziele Przybylskiego, a zarazem – ponieważ można uznać go za postać w dużej mierze charakterystyczną dla krakowskiego oświecenia – o życiu intelektualnym i kulturalnym Krakowa oraz regionu w drugiej połowie XVIII i pierwszych dekadach XIX wieku. Rezultatem tych badań jest niniejsza książka, która zawiera dwanaście rozpraw poświęconych różnym zagadnieniom mieszczącym się w ramach obszaru zainteresowania wskazanego przez jej tytuł. Bez wątpienia uzupełnia ona dotychczasowy obraz krakowskiego oświecenia, a przy tym pokazuje problemy godne dalszego namysłu i poszukiwań badawczych.