Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Przybylski i inni cz.2

Nowe studia o znaczeniu Krakowa i regionu w kulturze oświecenia

Roman Dąbrowski

Kraków : Księgarnia Akademicka, 2020
Studia Dziewiętnastowieczne. Rozprawy; 17
Stron: 254
Dział:
ISBN: 9788381383219
Publikacja elektroniczna: https://books.akademicka.pl/publishing/catalog/book/151
Wydanie drukowane
Wydanie elektroniczne

35,00 21,00

Pozycja dostępna

 

Roman Dąbrowski

Kraków : Księgarnia Akademicka, 2020

Studia Dziewiętnastowieczne. Rozprawy;

Dział:

Stron: 254

ISBN: 9788381383219

 Książka stanowi kontynuację tomu Przybylski i inni. O znaczeniu Krakowa i regionu w kulturze oświecenia (2019), przygotowanego z okazji dwóchsetlecia śmierci Jacka Idziego Przybylskiego (1756-1819). Przynosi kolejne szczegółowe studia nad częścią pisarskiego dorobku jednej z najważniejszych i najciekawszych postaci życia intelektualnego Krakowa w okresie oświecenia, a także opracowania innych zagadnień istotnych dla pokazania kultury tego miasta i regionu w osiemnastym i na początku dziewiętnastego wieku. Przybylski przypomniany został tu w czterech rozprawach jako autor mowy z okazji setnej rocznicy odsieczy wiedeńskiej, tłumacz Psalmów oraz tłumacz i komentator Homera, a także twórca wiersza okolicznościowego. Przywołano również – w obszerniejszej części tomu, obejmującej osiem kolejnych studiów – ówczesne, formułowane z różnych perspektyw i w różnej formie (m.in. wiersze, listy, dziennik podróży), wypowiedzi na temat Krakowa oraz regionu, zjawiska intelektualno-literackie potraktowane jako preromantyczne, funkcjonowanie ciekawego elementu krakowskiego folkloru; przedstawiono wreszcie wybrane dzieła autorów z podwawelskim grodem i okolicami w jakimś stopniu związanych. Krakowskie oświecenie odsłania w ten sposób stopniowo coraz wyraźniej swoją specyfikę, duchowe bogactwo i wielorakość, mocne zakorzenienie w tradycji antycznej oraz staropolskiej, a równocześnie otwartość na nowe idee i wartości estetyczne.