Publishing House
Proceed to the Publishing House

Eliksiry nauki. Spojrzenia wierszem i prozą

Hans Magnus Enzensberger

Słowo/Obraz Terytoria, 2016
Page(s): 282
Section:
ISBN: 9788374534000
 
 
 

 

Hans Magnus Enzensberger

Słowo/Obraz Terytoria, 2016

Section:

Page(s): 282

ISBN: 9788374534000

Wobec apokaliptycznych wizji upadku kultury pisma czy wiary w emancypacyjną moc sprawczą cyberprzestrzeni i „postępowych automatów” dzieło Hansa Magnusa Enzensbergera jawi się jako pochwała nierównoczesności. Tak oto poezja – niczym pierwiastek śladowy, a jednak coś niezbywalnego – pojawia się w historii nieoczekiwanie jak zając w centrum komputerowym. W życiodajnych „szwach” i spoinach tego, co ponowoczesne i anachroniczne, teraźniejsze i przeszłe, powtarza się to, czego nie przypuszczamy i nie oczekujemy. Te powroty przeszłości jako „groźba lub obietnica, tragedia lub farsa” są dla poety – bytu anachronicznego par excellence – jedyną prawomocną zasadą nadziei.