Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

W dniu 9 sierpnia funkcjonowanie księgarni może być utrudnione wymianą okien w budynku, przepraszamy za zaistniałą sytuację

W dniach od 25 lipca do 31 sierpnia księgarnia będzie czynna w godzinach 10.00-17.00

W sierpniu w soboty jesteśmy zamknięci.

 

 

 

Sklep internetowy, działający w domenie akademicka.pl, prowadzony jest przez Księgarnię Akademicką sp. z o.o., wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia z siedzibą w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 7, XI Wydział Gospodarczy, do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 145510, NIP 676-007-55-73.


1. Przyjmowanie i realizacja zamówień

1.1. Księgarnia internetowa prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
1.2. Zamówienia przyjmowane są ze strony www.akademicka.pl, wyjątkowo telefonicznie 12 431-27-43.
1.3. Klient, składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów z Księgarnią.
1.4. Aby złożyć zamówienie Klient dodaje pozycje do koszyka, podsumowuje je, a następnie podaje dane kontaktowe i wybiera formy dostawy oraz płatności. Aby potwierdzić zamówienie, należy kliknąć w link przesłany e-mailem po złożeniu zamówienia. Jeśli ww. potwierdzenie nie dotrze do serwera w ciągu 7 dni kalendarzowych, zamówienie zostanie automatycznie skasowane.
1.5. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po potwierdzeniu złożenia zamówienia (w przypadku wybrania opcji przesyłki pobraniowej) lub po uiszczeniu należności za towar (w przypadku wybrania opcji e-płatności).
1.6. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Księgarni. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). W przypadku gdy Klient dokonał płatności przez opcję e-płatności, a towar jest niedostępny, Sklep zwróci Klientowi należność za zamówiony towar.
1.7. Klient może wycofać lub zmienić złożone zamówienie, wysyłając e-mail na adres zamowienia@akademicka.pl, pod warunkiem, że zamówienie nie zostało już zrealizowane.
1.8. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
1.9. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT (dla Klientów biznesowych) i paragon fiskalny (dla osób fizycznych).  
1.10. Klient zgadza się na wystawienie faktury VAT bez podpisu.

2. Formy płatności
2.1. Zapłaty za zamówienie krajowe można dokonać przez system szybkich płatności elektronicznych PayU, przelewem lub gotówką (przy przesyłce za pobraniem lub przy odbiorze osobistym).
2.2. W przypadku zamówień zagranicznych płatności należy dokonać przelewem bankowym na konto księgarni (przesyłki zagraniczne realizujemy po uprzedniej kalkulacji kosztów przesyłki). Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje informacje o wysokości kosztów zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej w zależności od wagi przesyłki.

3. Dostawa
3.1. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy FedEx na adres wskazany przez Klienta.
3.2. Książki można odebrać także osobiście w Księgarni Akademickiej w Krakowie, ul. św. Anny 6.
3.3. W przypadku odbioru osobistego zamówiony towar oczekuje na odbiór przez 7 dni roboczych.
3.4. Na termin otrzymania przesyłki składają się czas jej realizacji (skompletowania zamówienia i wysyłki), a także czas dostawy.
3.5. Czas dostawy regulowany jest regulaminem Poczty Polskiej dostępnym na stronie: https://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/07/regulamin-swiadczenia-uslug-powszechnych-28-czerwca-2013.pdf oraz firmy InPost dostępnym na stronie: https://inpost.pl/sites/default/files/regulaminy/regulamin-swiadczenia-uslug-pocztowych-i-przewozowych-przez-inpost-express-sp-z-oo-obowiazujacy-od_0.pdf.

4. Zwroty i reklamacje
4.1. Zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów dostarczenia rzeczy, w terminie 14 dni.
4.2. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Płyty CD i DVD muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu.
4.3. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych, przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym pod adres wskazany w zamówieniu. Księgarnia nie zwraca kosztów odesłania towaru przez Klienta.
4.4. Wszystkie towary dostępne w Księgarni objęte są gwarancją producenta.
4.5. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien odesłać go przesyłką pocztową na adres: Księgarnia Akademicka sp. z o.o., ul. św. Anny 6, 31-008 Kraków.
4.6. Księgarnia nie przyjmuje reklamowanych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego Księgarnia zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć informacje o przyczynach reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od chwili ich wpłynięcia.
4.7. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), Księgarnia zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w Księgarni towary do wyboru. Klient może również – zamiast odstępowania od umowy - żądać stosownego obniżenia ceny.

5. Zasady sprzedaży e-booków
5.1. Zasady określone w niniejszym dziale mają zastosowanie do sprzedaży czasowego dostępu do pliku elektronicznego z zawartością książki.
5.2. Dostęp do książki elektronicznej można wykupić na okres 1, 7, 30 lub 180 dni. Po upłynięciu wykupionego okresu użytkowania książki, aktywność linku do książki elektronicznej wygasa.
5.3. Dla sprzedaży e-booków obowiązują formy płatności wskazane w punkcie 2.
5.4. Po otrzymaniu przez Księgarnię potwierdzenia dokonania płatności w ciągu 12 godzin Księgarnia prześle Klientowi, na podany przy zakupie adres e-mail, aktywny czasowo link z adresem do książki elektronicznej, z którego Klient może korzystać aż do upływu czasu użytkowania. Jeżeli realizacja zamówienia nie jest możliwa, Księgarnia poinformuje o tym Klienta, przesyłając informacje drogą elektroniczną. W przypadku opłacenia przez Klienta zamówienia Księgarnia dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.
5.5. Ze względu na charakter sprzedaży książki elektronicznej Klient nie ma możliwości odstąpienia od umowy po pobraniu przez Klienta pliku elektronicznego.
5.6. Licencja do korzystania z pliku elektronicznego upoważnia do korzystania z niego tylko przez Klienta, który zakupił plik. Licencja ta zostaje udzielona Klientowi dla własnego użytku. Licencja ma charakter niewyłączny i niezbywalny.
5.7. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Klient nie jest uprawniony do rozpowszechniania ani udostępniania zakupionego pliku elektronicznego, jego fragmentów, kopii, wykorzystywania w celach komercyjnych, dokonywania zmian czy wszelkiego rodzaju modyfikacji pliku, usuwania błędów pliku.
5.8. Udostępnianie plików elektronicznych w ramach polityki Open Access realizowane jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
5.9. Klient jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji zakupu plików elektronicznych, jeżeli zawartość książki elektronicznej posiada defekt natury technicznej lub link prowadzący do wykupionej książki elektronicznej nie uruchamia się lub w ciągu 12 godzin od dokonania płatności nie zostanie Klientowi udostępniona możliwość skorzystania z książki elektronicznej.

6. Ochrona danych osobowych
6.1. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883).
6.2. Księgarnia Akademicka nie udostępnia danych osobowych Klientów osobom trzecim.
6.3. Dokonując zamówienia w sklepie internetowym, Klient zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów realizacji zamówienia i jego wysyłki, a także umieszczenia na fakturze VAT.

 

7. Postanowienia końcowe
7.1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Księgarnią Akademicką sp. z o.o.
7.2. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
7.3. Dokonanie zakupów za pomocą Księgarni internetowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
7.4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.