Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Powrót Melpomeny tragedia włoska

Tragedia włoska od średniowiecznego odrodzenia po renesansowy rozkwit

M. Maślanka-Soro

Kraków : Księgarnia Akademicka, 2013
ISBN: 9788376382548
Wydanie drukowane
 

5,00

Pozycja dostępna

 

M. Maślanka-Soro

Kraków : Księgarnia Akademicka, 2013

ISBN: 9788376382548

 Ta książka ma przybliżyć czytelnikowi historię tragedii jako gatunku od momentu jej odrodzenia się w XIV wieku po długim okresie upadku, poczynając od prześledzenia przede wszystkim znaczeń samego pojęcia tragedii i jej form w późnej Starożytności oraz we wczesnym Średniowieczu, w oparciu o istotne wzmianki źródłowe. Na kluczowe rozdziały (II i III) tego diachronicznego studium składają się nacechowane intelektualnie analizy utworów stanowiących istotne ogniwa w nowożytnej historii tragedii doprowadzonej chronologicznie do końca XVI w. [...] Analizy tekstów wpisują się w dyskurs o charakterze historycznoliterackim i są osadzone w tradycji gatunku, a także podbudowane rozważaniami teoretycznymi pochodzącymi o ich autorów tam, gdzie istnieją ku temu wyraźne przesłanki. 

(ze Wstępu)