Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Wypowiedź ustna w dydaktyce językowej

Na przykładzie języka polskiego jako obcego

Iwona Janowska

Kraków : Księgarnia Akademicka, 2019
Biblioteka LingVariów. Glottodydaktyka; 17
Stron: 240
Język: polski
Dział:
ISBN: 9788376389233
Publikacja elektroniczna: https://books.akademicka.pl/publishing/catalog/book/57
 
Wydanie elektroniczne
 

 

Iwona Janowska

Kraków : Księgarnia Akademicka, 2019

Biblioteka LingVariów. Glottodydaktyka;

Dział:

Stron: 240

Język: polski

ISBN: 9788376389233

Bezsprzecznym atutem recenzowanej publikacji jest autorskie spojrzenie Iwony Janowskiej na analizowany problem wypowiedzi ustnej. Opierając się na solidnych osiągnięciach językoznawstwa stosowanego i glottodydaktyki, Autorka nie ogranicza się tylko do referowania ich założeń. To, co najbardziej wartościowe w ocenianej książce, to cały repertuar autorskich sposobów, technik i narzędzi, jakie Janowska proponuje nauczycielowi języka obcego, by mógł i umiał projektować proces dydaktyczny oraz oceniać postępy swoich uczniów w sposób operacyjny, celowy i na miarę wyzwań współczesnych czasów bez względu na to, jakiego języka obcego naucza, na jakim poziomie i w jakim kontekście edukacyjnym.

Z recenzji prof. dr hab. Magdaleny Sowy