Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Podsumowanie VIII kadencji Parlamentu Europejskiego

Wyzwania integracji europejskiej w latach 2014-2019

red. Janusz Józef Węc, red. Agnieszka Nitszke

Kraków : Księgarnia Akademicka, 2019
Societas; 119
Stron: 433
Język: polski
Dział:
ISBN: 9788381380881
Publikacja elektroniczna: https://books.akademicka.pl/publishing/catalog/book/125
Wydanie drukowane
Wydanie elektroniczne

38,00 22,80

Pozycja dostępna

 

red. Janusz Józef Węc, red. Agnieszka Nitszke

Kraków : Księgarnia Akademicka, 2019

Societas;

Dział:

Stron: 433

Język: polski

ISBN: 9788381380881

„W pracy uwagę zwraca przede wszystkim aktualność poruszanej tematyki
związanej z istotnymi aspektami funkcjonowania Parlamentu Europejskiego
VIII kadencji. Jedynie dla przykładu wymienić można wpływ Parlamentu
Europejskiego na ustrój Unii Europejskiej, reprezentację interesów narodowych
w Parlamencie czy też jego rolę w kreowaniu aksjologii Unii Europejskiej.
Nie mniejsze znaczenie przypisać wypadnie wpływowi Parlamentu
Europejskiego VIII kadencji na kształtowanie wybranych polityk sektorowych
Unii Europejskiej, a także badaniom efektywności PE w ujęciu ilościowym
i jakościowym. Kompleksowość recenzowanej publikacji staje się jej
wyróżnikiem na polskim rynku wydawniczym, a przez to zasługuje na uwagę.
(…) Recenzowaną pracę wyróżnia także podejście interdyscyplinarne, co
pozwala spojrzeć na przedmiot badania z różnych perspektyw naukowych.
Znajdujemy tutaj bowiem wysokiej jakości teksty natury m.in. politologicznej,
prawnej czy socjologicznej”.
Z recenzji dr. hab. Marka Świstaka