Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Obraz osiemnastowiecznej Turcji w "Obserwacjach politycznych państwa tureckiego..." Józefa Mikoszy (1787)

Józef Mikosza, wstęp i oprac. Ewa Siemieniec-Gołaś, wstęp i oprac. Sylwia Filipowska

Kraków : Księgarnia Akademicka, 2018
Orientalia Polonica; 11
Język: polski
Dział:
ISBN: 9788376389417
Wydanie drukowane
 

30,00 18,00

Pozycja dostępna

 

(...)

Liczącą 415 stron i wydaną w formacie 8° pracę rozpoczyna dedykacja poświęcona królowi Stanisławowi Augustowi
Poniatowskiemu. Po niej na stronach 3 do 190 znajduje się część pierwsza dzieła, a na stronach 191 do 415 – część druga. Po każdej część na niepaginowanych stronach umieszczony jest spis treści zatytułowany „Regestr rzeczy znajdujących się w tym dziele”.
Na część I składają się rozdziały o numeracji rzymskimi cyframi od I do VII, a na część drugą od VIII do XV. Po części II
znajduje się osobny, niepaginowany rozdział, zatytułowany „Przydatek”, poświęcony rozważaniom na temat kształcenia
polskiej młodzieży w kraju i za granicą.

fragment Wstępu