Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Człowiek, przyroda, moralność

Janusz A. Majcherek

Kraków : Księgarnia Akademicka, 2018
Stron: 199
Język: polski
Dział:
ISBN: 9788376389295
Wydanie drukowane
 

26,00 15,60

Pozycja dostępna

 

Janusz A. Majcherek

Kraków : Księgarnia Akademicka, 2018

Dział:

Stron: 199

Język: polski

ISBN: 9788376389295

W swojej najnowszej książce podjął się krytycznej analizy niektórych trendów we współczesnej ekologii, ekofilozofii i etyce środowiskowej, zmierzających do stworzenia znaturalizowanej koncepcji człowieka i wypracowania – a nawet narzucenia – nowych form jego relacji ze środowiskiem naturalnym, opartych na odrzuceniu specyficznej pozycji homo sapiens. Nie sprzeciwiając się postulatom szacunku dla przyrody, jej ochrony i szerszego uwzględniania w ludzkich planach i działaniach, polemizuje z argumentami kwestionującymi specyfikę ludzkiej kultury i moralności, a zwłaszcza sugerującymi potrzebę czy konieczność upodobnienia form zachowań człowieka do tych występujących wśród innych gatunków.