Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Studia historycznojęzykowe, edytorskie, kulturalnojęzykowe

Jan Godyń

Księgarnia Akademicka, 2009
Biblioteka LingVariów; 4
Stron: 386
Dział:
ISBN: 9788371881947
Wydanie drukowane
 

31,50 28,35

Pozycja dostępna

 

Jan Godyń

Księgarnia Akademicka, 2009

Biblioteka LingVariów;

Dział:

Stron: 386

ISBN: 9788371881947

O książce:W nienijszej książce zostały zebrane studia i artykuły rozproszone w czasopismach naukowych, pracach zbiorowych i księgach jubileuszowych. Zdecydowaną większość z nich łączy problematyka edytorstwa naukowego dawnych - od średniowiecza do początku XX w. - tekstów literackich. Tak jest w częściach książki zatytułowanych "studia edytorskie - tekstologiczne" i "studia edytorskie - interpunkcyjne", w których zostały pomieszczone prace poświęcone takim podstawowym zagadnieniom edytorstwa naukowego dawnych tekstów literackich, jak: 1. ustalanie autorstwa dawnego tekstu, 2. dochodzenie do kanonicznej postaci tekstu dawnego, 3. czas powstania dochowanych przekazów dawnego utworu i relacje między nimi, 4. interpunkcja w dawnym tekście [...] i stosunek do niej naukowego wydawcy, 5. zakres i sposób transkrypcji faktów graficznych i językowych dostrzeżonych w przekazach dawnych tekstu literackeigo czy wreszcie 6. zawartość komentarza historycznojęzykowego i stylistycznojęzykowego oraz not edytorskich do edycji dawnego tekstu literackiego. (ze wstępu Od autora)

Książka adresowana jest przede wszystkim do absolwentów i studentów studiów edytorskich, do środowiska edytorskiego oraz do redaktorów i korektorów wydawnictw.


Zobacz też inne książki z serii Biblioteka LingVariów.

Zobacz też czasopismo LingVaria.

Zobacz też inne książki w dziale: językoznawstwo.