Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Cena demokracji

Finansowanie federalnych kampanii wyborczych w Stanach Zjednoczonych Ameryki

Paweł Laidler, Maciej Turek

Kraków : Księgarnia Akademicka, 2016
Societas; 94
Stron: 354
Język: polski
Dział:
ISBN: 9788376388090
Wydanie drukowane
 

32,00 8,00

Pozycja dostępna

 

Paweł Laidler, Maciej Turek

Kraków : Księgarnia Akademicka, 2016

Societas;

Dział:

Stron: 354

Język: polski

ISBN: 9788376388090

 Zagadnienie finansowania kampanii wyborczych, czy szerzej finansowania polityki, należy obecnie do jednego do najbardziej kluczowych zagadnień, istotnych zarówno z teoretycznego (prawnego) punktu widzenia, jak i z punktu widzenia praktyki. Bez pieniędzy, jak słusznie zauważają Autorzy, nie da się współcześnie uprawiać polityki, zwłaszcza na poziomie rywalizacji wyborczej, a doświadczenia amerykańskie (i nie tylko zresztą) pokazują dowodnie, że nakłady finansowe na politykę, w tym na kampanie wyborcze, stale rosną a pieniądz jako taki staje się elementarnym składnikiem polityki (zarówno w pozytywnym, jak i negatywnym tego słowa znaczeniu). Jednocześnie rola pieniądza w polityce jest rolą nie tylko praktyczną (finansowanie np. konkretnej kampanii wyborczej czy, w jej ramach, kandydata bądź ugrupowania politycznego), ale i rolą, w pełnym tego słowa znaczeniu, ustrojową. Sposób wydatkowania pieniędzy na politykę (rozumiany jako mechanizm prawny i praktyczny) dotyka bowiem kluczowych zasad ustrojowych, kształtując w konsekwimu politycznego.
(...)

Z recenzji dra hab. Jarosława Szymanka, prof. UW