Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Byle w ludziach światło było... Księga pamiatkowa ku czci Profesora Wacława Woźnowskiego w dziesiątą rocznicę Jego śmierci

red. Grzegorz Zając

Księgarnia Akademicka, 2012
Stron: 455
Dział:
ISBN: 9788376381930
Wydanie drukowane
 

5,00

Pozycja dostępna

 

red. Grzegorz Zając

Księgarnia Akademicka, 2012

Dział:

Stron: 455

ISBN: 9788376381930

 Niebawem minie 10 lat od śmierci (1 czerwca 2002 r.) Wacława Woźnowskiego, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, historyka literatury polskiej. Urodził się 23 sierpnia 1931 r. w Krakowie jako syn Mieczysława, geografa i etnografa (przez pewien czas był asystentem Eugeniusza Romera na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie i następnie nauczycielem gimnazjalnym – m.in. w Gdańsku) oraz Marii z Paleologów. W latach poprzedzających II wojnę światową i w czasie wojny Woźnowscy mieszkali w Zimnej Wodzie pod Lwowem, gdzie Wacław ukończył szkołę powszechną. Po wojnie zaś musieli opuścić własny dom i jak ogromna rzesza Polaków ze wschodnich ziem Rzeczypospolitej przesiedlić się do zachodniej Polski. Była to katorga repatriacji połączona ze skrajną biedą ciągnącą się kilka lat, ale mimo wszystko istniały szanse przetrwania i przeżycia, nieporównanie większe niż w przypadku wywózki na Sybir, co spotkało przecież także ponad milion polskich rodzin.

 
Spis treści:
 
Julian Maślanka, Słowo o Przyjacielu /5
 
Alina Aleksandrowicz, Korale – nieznana komedia Marii z ks. Czartoryskich Wirtemberskie /11

Andrzej Borowski, Między staropolszczyzną a oświeceniem /23

Tadeusz Bujnicki, Nowi Szubrawcy. Klub Literacko -Artystyczny „Smorgonia” (1933-1935) /35
 
Elwira Buszewicz, Naruszewicz czyta Sarbiewskiego. Notatki z lektur /51
 
Andrzej Cieński, Ramoty i ramotki /65
 
Barbara Czwórnóg -Jadczak, Wieszcz i Wajdelotki. O recepcji Konrada Wallenroda w okresie
przedlistopadowym /75
 
Roman Dąbrowski, Czym jest Stanislaida Marcina Molskiego? Uwagi o formie gatunkowej
utworu /87
 
Marek Dębowski, Teoria i praktyka gry aktorskiej w XVIII wieku /103
 
Agnieszka Fulińska, „Takim był wiek Aleksandra, który zbieg rozmaitych okoliczności wywyższył nad inne…” Historia i sztuka czasów Aleksandra Wielkiego w Winkelmanie Polskim Stanisława Kostki Potockiego /119
 
Danuta Hombek, Wartości źródłowe katalogów księgarskich dla badacza polskiej kultury literackiej XVIII wieku /133
 
Barbara Judkowiak, „Na teatrze bajki” i bajka w teatrze /141

Teresa Kostkiewiczowa, Poezja Ignacego Krasickiego wobec rozbioru Polski /159

Sławomir Kufel, Obraz pogranicza Rzeczypospolitej w Journal d’un voyage de Constantinople en Pologne, fait à la suite de son Excellence M. Jacq Porter, Ambassadeur d’Angleterre [1762] Rudjera Boškovicia /171
 
Krystyna Maksimowicz, Sposoby rozpowszechniania wierszy polityczno -okolicznościowych w dobie Sejmu Wielkiego i konfederacji targowickiej /181
 
Marek Nalepa, Orszańskie wykłady z poetyki księdza Józefa Morelowskiego /193
 
Jakub Niedźwiedź, Ku oświeceniu Wilnian. Biblioteki wileńskich instytucji kościelnych od XIV do połowy XVII wieku /209
 
Józef Tomasz Pokrzywniak, Bajkowe stereotypy Ignacego Krasickiego /219
 
Renata Przybylska, Między wykładem a mową polityczną. O niektórych cechach językowo -
-stylistycznych Listów patriotycznych Józefa Wybickiego /227
 
Zofia Rejman, Oświeceniowe lektury Iliady. Topos Polska – Troja /235
 
Janusz Ryba, Tournée oświeconych /247
 
Jerzy Snopek, Karty z nieznanej korespondencji Ignacego Krasickiego /255
 
Krystyna Stasiewicz, Znak firmowy Ignacego Krasickiego – sentencjonalność
(na przykładzie bajek) /265
 
Maria Strycharska -Brzezina, Z warsztatu stylizacyjnego Juliana Ursyna Niemcewicza. Kreacja
językowa hiszpańskiego szlachcica wrastającego w środowisko polskie /275
 
Władysław Śliwiński, O tendencjach rozwojowych w poezji polskiego oświecenia
(na przykładzie poetyckich konstrukcji nominalnych) /287
 
Artur Timofiejew, „Prawdziwa czułość ma ucho otwarte”. O kategorii czułości
w Grenadierze -filozofi e Cypriana Godebskiego /305
 
Andrzej Waśko, Bajka polityczna – między poezją a publicystyką /313
 
Iwona Węgrzyn, Pożegnanie Ukrainy. Zamieć w stepach. Opowiadanie obywatela
z polskiej Ukrainy w pierwszych latach XIX wieku Michała Grabowskiego /327

Elżbieta Z. Wichrowska, Między dziennikiem intymnym a romansem sentymentalnym… /343
 
Barbara Wolska, Poezja pochwalna i panegiryczna Adama Naruszewicza. Pochwały władcy /359
 
Grzegorz Zając, Ludwik Kropiński – bajkopisarz (niesłusznie) zapomniany /377
 
Aleksander Zajda, Wychowanie – edukacja – oświecenie. Studium z historii słownictwa
polskiego /391
 
Franciszek Ziejka, O pokoleniu Fryderyka Chopina słów kilka /407
 
Piotr Żbikowski, Pierwsze polskie czasopisma po upadku Rzeczypospolitej /423
 
Indeks osobowy /439