Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Sądownictwo w Zjednoczonym Królestwie

Wybrane zagadnienia ustrojowe

Piotr Mikuli

Kraków : Księgarnia Akademicka, 2019
Prawo, Konstytucja, Argumentacja; 2
Stron: 311
Język: polski
Dział:
ISBN: 9788376389615
Wydanie drukowane
 

30,00 18,00

Pozycja dostępna

 

Piotr Mikuli

Kraków : Księgarnia Akademicka, 2019

Prawo, Konstytucja, Argumentacja;

Dział:

Stron: 311

Język: polski

ISBN: 9788376389615

Książka jest próbą przedstawienia ustroju współczesnego sądownictwa w Zjednoczonym Królestwie, w tym zagadnień dotyczących struktury sądów i trybunałów, ich obsady personalnej, statusu prawnego sędziów oraz administrowania sądownictwem. Autor podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, w jakim zakresie opisywane rozwiązania współgrają z zasadą niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

Piotr Mikuli jest profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownikiem Katedry Prawa Ustrojowego Porównawczego UJ. Specjalizuje się przede wszystkim w problematyce ustroju sądownictwa, kontroli konstytucyjności prawa, a także systemów konstytucyjnych państw anglosaskich. Jest autorem m.in. monografii: Zasada podziału władz a ustrój brytyjski (Warszawa 2006), Zdekoncentrowana sądowa kontrola konstytucyjności prawa. Stany Zjednoczone i państwa europejskie (Kraków 2007), Sądy a parlament w ustrojach Australii, Kanady i Nowej Zelandii (Kraków 2010), Ministers of Justice in Comparative Perspective (wsp. N. Fox, R. Puchta, The Hague 2019) oraz licznych artykułów i rozpraw wydanych w kraju i za granicą.