Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Lokalny wymiar elektronicznej demokracji

autor Leszek Porębski

Księgarnia Akademicka, 2012
Stron: 252
Dział:
ISBN: 9788376381794
Wydanie drukowane
 

1,00 0,90

Pozycja dostępna

 

autor Leszek Porębski

Księgarnia Akademicka, 2012

Dział:

Stron: 252

ISBN: 9788376381794

Lokalny wymiar elektronicznej demokracji to analiza sposobu wykorzystania stron internetowych przez polskie instytucje samorządowe. Książka jest pierwszą w Polsce próbą syntetycznej odpowiedzi na pytanie o poziom zaawansowania elektronicznej administracji i elektronicznej demokracji na szczeblu lokalnym. Praca powstała jako podsumowanie pięcioletniego projektu badawczego, koordynowanego przez autora i realizowanego w latach 2005-2009.

Prezentowane wyniki ilustrują stopień realizacji przez witryny samorządowe konkretnych aspektów sieciowej aktywności (dostarczanie informacji, promocja regionu, stymulowanie debaty publicznej, dystrybucja usług publicznych) i znaczące różnice występujące w tym zakresie pomiędzy poszczególnymi regionami Polski. Sporządzone zostały także szczegółowe rankingi poziomu rozwoju procedur elektronicznej administracji na poziomie lokalnym.

Poza bogatym materiałem empirycznym książka analizuje istotę wpływu technologii informacyjnych i komunikacyjnych na życie polityczne i funkcjonowanie władz publicznych oraz ożywioną dyskusję dotyczącą różnych koncepcji pomiaru rozwoju społeczeństwa informacyjnego i elektronicznej administracji