Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Absolwenci państwowych męskich szkół średnich ogólnokształcących we Lwowie w latach 1919-1939

Grzegorz Siudut

Kraków : Księgarnia Akademicka, 2019
Bibliotheca Iagellonica. Fontes et Studia; 35
Stron: 553
Język: polski
ISBN: 9788381380089
Publikacja elektroniczna: https://books.akademicka.pl/publishing/catalog/book/43
Wydanie drukowane
Wydanie elektroniczne

100,00 60,00

Pozycja dostępna

 

Grzegorz Siudut

Kraków : Księgarnia Akademicka, 2019

Bibliotheca Iagellonica. Fontes et Studia;

Stron: 553

Język: polski

ISBN: 9788381380089

W kolejnym tomie serii Bibliotheca Iagiellonica. Fontes et Studia przedstawiamy opracowanie dotyczące szkolnictwa średniego ogólnokształcącego we Lwowie w latach 1919-1939. Na podstawie bogatego zasobu archiwalnego prezentuje ono warunki kształcenia, bazę materialną, kadrę pedagogiczną i potencjał związane z tą częścią lwowskiej oświaty. Autor rekonstruuje i charakteryzuje społeczność absolwentów na tle sytuacji narodowo-społecznej Lwowa i Małopolski Wschodniej. Przybliża także problem awansu społecznego młodzieży dzięki edukacji, opisując transformację ustroju szkolnego oraz losy szkół i uczniów. Szczegółowemu omówieniu poddano pochodzenie geografczne absolwentów, strukturę ich miejsc zamieszkania podczas nauki i problematykę nadzoru szkolnego. Przedstawiono również koszty kształcenia, w tym system opłat administracyjnych, a także system stypendialny i tematykę pomocy materialnej udzielanej absolwentom.

Przedkładane studium kolejny raz potwierdza istotną rolę, jaką odgrywał Lwów jako ośrodek edukacji w rozwoju społeczeństwa Drugiej Rzeczypospolitej.