Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Historia Norwegii (do roku 1814)

Janusz Małłek

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU, 2019
Stron: 574
Dział:
ISBN: 9788323141174
 
 
 

 

Janusz Małłek

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU, 2019

Dział:

Stron: 574

ISBN: 9788323141174

„Historia Norwegii (do roku 1814)” to pierwsza na polskim rynku wydawniczym akademicka książka poświęcona dziejom tego kraju. To poniekąd także duża część historii całej Skandynawii, gdyż na przestrzeni wieków Norwegia niejednokrotnie dzieliła wspólną historię z Islandią, Danią i Szwecją. Autor wychodzi od pradziejów Norwegii, przedstawia wyprawy wikingów, początki państwa norweskiego, walki o utrzymanie jedności państwa czy proces chrystianizacji. Następnie omawia dzieje monarchii, wojen domowych, unii politycznych oraz drogę do absolutyzmu, nie zapominając przy tym o zachodzących na tych terenach przemianach społeczno-kulturowych, gospodarczych czy demograficznych. Wszystko to dodatkowo obrazuje na mapach i licznych ilustracjach.