Publishing House
Proceed to the Publishing House

Matka Katarzyna z Kłobucka (1552-1620)

Współzałożycielka Zgromadzenia Sióstr Augustianek w Polsce

Krystyna Abramczuk, Dorota Kowalewska

Kraków : Księgarnia Akademicka, 2022
Page(s): 211
Section:
ISBN: 9788381386371
Electronic version: https://books.akademicka.pl/publishing/catalog/book/359
Printed edition
Electronic edition

36,00 PLN 32,40 PLN

In Stock

 

Krystyna Abramczuk, Dorota Kowalewska

Kraków : Księgarnia Akademicka, 2022

Section:

Page(s): 211

ISBN: 9788381386371

 Trudno jest pisać o ludziach z dalekiej przeszłości, których biogramy nie znalazły się w Encyklopedii katolickiej, znanych słownikach czy leksykonach, a którzy nie wywodzili się z wpływowych rodów (…). Na temat pionierów nowych dzieł, tym bardziej kobiet, bardzo trudno jest znaleźć obfite materiały źródłowe. (…) Mimo przywołanych trudności (…) udało się wyczerpująco przedstawić życie i działalność pierwszej polskiej augustianki na Kazimierzu.

 

z recenzji

ks. prof. dr. hab. Jana Pietrzykowskiego (UKSW)

 

Z uznaniem należy ocenić przygotowanie niniejszej publikacji, która wpisuje się w nurt badań nad zgromadzeniami żeńskim. Należy podkreślić ogromną dysproporcję pomiędzy publikacjami traktującymi o zgromadzeniach męskich nad żeńskimi w epoce nowożytnej na terenach Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

 

z recenzji

dr. hab. Wiktora Szymborskiego (UJ)