Publishing House
Proceed to the Publishing House

Homo oeconomicus

Pojęcie, model, zastosowania

Tomasz Guzik

Kraków : Księgarnia Akademicka, 2021
Page(s): 288
Section:
ISBN: 9788381385817
Electronic version: https://books.akademicka.pl/publishing/catalog/book/369
Printed edition
Electronic edition

40,01 PLN 36,01 PLN

In Stock

 

Tomasz Guzik

Kraków : Księgarnia Akademicka, 2021

Section:

Page(s): 288

ISBN: 9788381385817

 Prawo – z uwagi na doniosłe znaczenie, jakie pełni w życiu człowieka – musi operować określonym modelem ludzkiego działania. Próby udzielenia odpowiedzi na pytanie, jaki kształt ów model powinien przybrać, są stale podejmowane przez przedstawicieli rozmaitych dyscyplin naukowych.

W niniejszej książce zrekonstruowano schemat funkcjonowania jednostki w oparciu o dorobek klasycznej ekonomii oraz nurtu Law & Economics. Tytułowy homo oeconomicus – w ocenie autora – może być z powodzeniem stosowany na różnych poziomach aktywności prawniczej.

Obecnie w naukach społecznych zdecydowany prym wiedzie neuronauka oraz metody empiryczne, dlatego zwrócenie się ku klasycznej ekonomii wydaje się zabiegiem mało intuicyjnym. Autor wykazuje jednak, że model człowieka ekonomicznego może zostać wykorzystany zarówno przez teoretyków, jak i przez praktyków, do przeprowadzania analizy ekonomicznej zróżnicowanych przypadków prawnych – nie tylko w obrębie prawa konsumenckiego i podatkowego, ale także na płaszczyznach tworzenia bądź wykładni prawa.

Książka stanowi cenne źródło wiedzy oraz intelektualnej inspiracji nie tylko dla przedstawicieli doktryny prawniczej, ale także dla praktyków – na przykład sędziów, prokuratorów czy pełnomocników stron w procesach sądowych.