Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej w aspekcie transportu drogowego: Polska a Unia Europejska

Lech Hyb

Kraków : Księgarnia Akademicka, 2022
Stron: 174
Dział:
ISBN: 9788381386609
Publikacja elektroniczna: https://books.akademicka.pl/publishing/catalog/book/367
Wydanie drukowane
Wydanie elektroniczne

30,00 27,00

Pozycja dostępna

 

Lech Hyb

Kraków : Księgarnia Akademicka, 2022

Dział:

Stron: 174

ISBN: 9788381386609

 Zapewnienie bezpieczeństwa w różnych aspektach działalności państwa i społeczeństwa to priorytetowe zadanie państwa. Dotyczy to różnego rodzaju procesów zaspokajania potrzeb oraz interesów społecznych, w szczególności tych związanych z bezpieczeństwem publicznym i powszechnym w transporcie osób, mienia i rzeczy. Transport warunkuje wzrost gospodarczy i rozwój cywilizacyjny państwa. Niniejsza monografia porusza zagadnienie bezpieczeństwa transportu oraz ruchu drogowego, które mają bardzo poważne konsekwencje dla bezpieczeństwa państwa. Autor zwraca uwagę, że najważniejszym czynnikiem w kwestii bezpieczeństwa transportu i ruchu drogowego jest człowiek, który w ruchu drogowym występuje w dwojakiej roli: kierującego pojazdem oraz pieszego. Uczestnik ruchu drogowego może być zarówno sprawcą wypadku lub zdarzenia drogowego, jak i ofiarą. Drugim istotnym czynnikiem bezpieczeństwa transportu i ruchu drogowego jest pojazd silnikowy i jego stan techniczny, trzecim – droga z całą otaczającą infrastrukturą drogową, która powinna spełniać wyznaczoną jej funkcję i w zależności od kategorii stanowić element hierarchicznej sieci drogowej o zróżnicowanej dostępności. W monografii przedstawiono problem bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej w aspekcie transportu drogowego i ruchu drogowego, który nabrał szczególnego znaczenia po integracji Polski z Unią Europejską, gdy uzyskane wsparcie finansowe przyczyniło się do efektywnego rozwoju w zakresie gospodarki transportu drogowego i unowocześnienia infrastruktury drogowej.