Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Dzieła wybrane. Tom 1. Alfred Klein

Elementy zobowiązaniowego stosunku prawnego

Alfred Klein, red. nauk. Grzegorz M. Tracz, red. nauk. Kacper Łądkowski

Kraków : Księgarnia Akademicka, 2021
Stron: 196
Dział:
ISBN: 9788381383981
Wydanie drukowane
 

60,00 54,00

Pozycja dostępna

 

 „Począwszy od doktoratu, którym była praca Elementy zobowiązaniowego stosunku prawnego, przez habilitację o ustawowym prawie odstąpienia od umowy wzajemnej i dalsze dzieła poświęcone poszczególnym zagadnieniom prawa zobowiązań, prawu rzeczowemu, podmiotowości prawnej, które Czytelnik znajdzie w tych tomach, Alfred Klein stosował i rozwijał własną koncepcję prawa cywilnego jako prawa kształtującego relacje. […]

Nie jest to wizja holistyczna i nie pretenduje do takiego statusu. Nie wyjaśnia, jakie dobra czy wartości urzeczywistnia bądź powinno urzeczywistniać tak rozumiane prawo prywatne. Realia PRL, w których Autor pracował, nie sprzyjały zresztą takim rozważaniom; nie mogły one doprowadzić do żadnych wartościowych i trwałych wniosków. Jest to jednak, jak sądzimy, pierwsza w polskiej nauce spójna i teoretycznie poprawna koncepcja badania i wyjaśniania prawa prywatnego. Jej szczegółowość i wysoki poziom można docenić dzięki samym tekstom publikowanym w tym zbiorze. Aby zrozumieć jej doniosłość, trzeba jednak spojrzeć na nią w kontekście historycznym. […] Każdy, kto zada sobie trud szerszego spojrzenia, zauważy myśl Alfreda Kleina w najnowszej polskiej nauce prawa cywilnego i dostrzeże, że polską cywilistykę da się łatwo podzielić na okresy przed i po publikacji obu Elementów oraz Ustawowego prawa odstąpienia”.

(E. Marszałkowska-Krześ, P. Machnikowski, Wstęp [w:] A. Klein, Dzieła wybrane, t. 1, Kraków 2021, s. VI–VII)