Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Zbliżyć się, aby słuchać (Koh 4, 17)

Studia - Rewizje - Glosy biblijne

Albert Gorzkowski

Kraków : Księgarnia Akademicka, 2021
Biblioteka Aretuzy; 13
Stron: 381
Dział:
ISBN: 9788381384254
Publikacja elektroniczna: https://books.akademicka.pl/publishing/catalog/book/223
Wydanie drukowane
Wydanie elektroniczne

34,00 30,60

Pozycja dostępna

 

Albert Gorzkowski

Kraków : Księgarnia Akademicka, 2021

Biblioteka Aretuzy;

Dział:

Stron: 381

ISBN: 9788381384254

Nadrzędną zasadą prezentowanych w książce studiów, rewizji i glos jest perspektywa antropologiczna. Jak pisze Albert Gorzkowski: „wysiłek filologicznynie przyniesie prawdziwych owoców, jeśli zapomnimy o koniecznymich odniesieniu do kwestii autentyczności, szczerego poszukiwania prawdy i poszanowania godności każdego człowieka – bez patyny niepotrzebnej wzniosłości, kamuflażu, pruderii i kamiennej powagi”. Pokora filologaw dociekaniu sensów tekstu biblijnego przejawia się również w jego otwartościna dialog i dyskusję z badaczami innych, często „pokrewnych” specjalności:z teologami, biblistami, historykami literatury, religioznawcami,filozofami, etnologami, ale także ze znawcami tzw. realiów świata Biblii: historii, geografii, architektury, muzyki, botaniki, zoologii... O otwartości Autora na wymienione tu dziedziny badań, a zatem również o jego wielorakich, nabywanych w ciągu kilku już dziesięcioleci kompetencjach, świadczy również bogata, licząca blisko pięćset pozycji wieloaspektowa bibliografia przedmiotu, sama w sobie będąca cennym materiałem dla adeptów i specjalistów badań nad Biblią i jej miejscem w kulturze.

z recenzji prof. dra hab. Romana Mazurkiewicza

 Lektura całości zbioru ubogaca nie tylko intelektualnie. Książka napisana jest pięknym polskim językiem, przy użyciu bogatej frazeologii  i z dbałością o dojrzałość językową. To wyjątkowa publikacja na polskim rynku – krytyczna, naukowo zobiektywizowana i traktująca tekst biblijny nie jako nienaruszalny pomnik i narzędzie ewangelizacji, ale jako niezwykle bogaty i wielowymiarowy tekst literacki. Biblia zasługuje właśnie na takie poważne jej potraktowanie. Szerokie oczytanie autora, wyszukane słownictwoi sięganie także po publikacje „nieortodoksyjne” ze świata krytyków tradycji biblijnej czyni z książki dodatkowo lekturę prowokującą do dokonania wielu przemyśleń i odkryć tam, gdzie wydawałoby się, że nic nowego już nie usłyszymy.

z recenzji dra hab. Marcina Majewskiego