Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Jan Karłowicz w świetle materiałów archiwalnych

Dialektologia, etnolingwistyka i lituanistyka

Maciej Rak

Kraków : Księgarnia Akademicka, 2021
Biblioteka LingVariów; Tom 30
Stron: 265
Wydanie: T.30
Dział:
ISBN: 9788381384193
Publikacja elektroniczna: https://books.akademicka.pl/publishing/catalog/book/201
Wydanie drukowane
Wydanie elektroniczne

30,00 27,00

Pozycja dostępna

 

Maciej Rak

Kraków : Księgarnia Akademicka, 2021

Biblioteka LingVariów;

Dział:

Stron: 265

Wydanie: T.30

ISBN: 9788381384193

 Książka dotyczy działalności naukowej Jana Karłowicza, a dokładniej trzech dziedzin, do których wniósł on znaczny wkład – dialektologii, etnolingwistyki i lituanistyki. Podstawą materiałową są tu archiwalia tego badacza (kartoteki Słownika gwar polskich, Słownika mitologii polskiej i Słowniczka mitologii litewskiej), odnalezione w 2017 r. w Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie. Celem opracowania jest włączenie tych dokumentów w obieg naukowy oraz ponowne przyjrzenie się Słownikowi gwar polskich. Najprawdopodobniej przez ponad sto lat, czyli od ukończenia jego druku w 1911 r. nikt nie zaglądał do tych rękopiśmiennych materiałów m.in. dlatego, że były wadliwie skatalogowane.