Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Sacrum et Decorum 12 (2019)

UNIWERSYTET RZESZOWSKI, 2019
Stron: 124
Dział:
ISBN: 16895010_12
 
 
 

 

UNIWERSYTET RZESZOWSKI, 2019

Dział:

Stron: 124

ISBN: 16895010_12

 SPIS TREŚCI, CONTENTS, Redakcja, Wprowadzenie /Introduction ARTYKUŁY / ARTICLES, Beata Studziżba-Kubalska W dialogu z literacką i malarską tradycją. Józefa Mehoffera projekty dekoracji malarskiej kaplicy Jana III Sobieskiego w kościele św. Józefa na Kahlenbergu, 1911-1914/The dialogue with literary andpictorial tradition. The projects of painted decorations oft he John III Sobieski chapel in St Joseph’s Church on Kahlenberg, 1911—1914, Zofia Szot Cerkiew Jerzego Nowosielskiego w Białym Borze. O malarstwie, które stało się architekturą/Jerzy Nowosielski’s Greek Catholic church in Biały Bór. On painting that has become architecture, ks. Leszek Makówka Apokalipsa w krypcie grobowej. Polichromia Joanny Piech i Romana Kalarusa w podziemiach katowickiej katedry/The Apocalypse in the burial crypt. The murals by Joanna Piech and Roman Kalarus in the vaults of Katowice Cathedral, MATERIAŁY / MATERIALS, ks. Ryszard Knapiński Ikonografia doktrynalna neoromańskiej bazyliki — kościoła uniwersyteckiego — pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lugano, w kantonie Ticino w Szwajcarii/Doctrinal iconography of a neo-Romanesque basilica: the University Church of the Sacred Heart of Jesus in Lugano, in the canton of Ticino, Switzerland, Adam Organisty Figura Dobrego Łotra w najnowszej realizacji artystycznej Adama Brinckena i Macieja Zychowicza/The figurę of the Good Thiefin the latest work of Maciej Zychowicz and Adam Brincken

MISCELLANEA, Jerzy Fober Kto ma oczy niech słucha/”Anyone who has eyes should listen”