Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Zarządzanie cz. 5 - 8

Część piąta: Podstawy teoretyczne i warunki prowadzenia polityki finansowej przedsiębiorstw. Część szósta: Zarządzanie finansowe przedsiębiorstwem. Część siódma: Analiza zyskowności rynku. Część ósma: Strategia inwestycyjna i projekty inwestycyjne.

Stefan Kassay

Kraków : Księgarnia Akademicka, 2020
Stron: 730
Dział:
Uwagi: Cz. 6 ISBN 9788381380164, cz. 7 ISBN 9788381380171, cz. 8 ISBN 9788381380188
ISBN: 9788381380157
Wydanie drukowane
 

105,00 94,50

Pozycja dostępna

 

Stefan Kassay

Kraków : Księgarnia Akademicka, 2020

Dział:

Stron: 730

Uwagi: Cz. 6 ISBN 9788381380164, cz. 7 ISBN 9788381380171, cz. 8 ISBN 9788381380188

ISBN: 9788381380157

 Książka jest przeznaczona dla szerokiego kręgu czytelników. Ułatwi studiowanie problematyki zarządzania słuchaczom studiów podyplomowych i innych poziomów studiów wyższych, doktorantom i uczestnikom kursów kwalifikacyjnych.Tworzy pomost między teorią i praktyką, może zatem być przydatna dla właścicieli przedsiębiorstw, akcjonariuszy, menedżerów wyższego i średniego szczebla orazspecjalistów z różnych dziedzin, gdyż skupia się na zarządzaniu jako dyscyplinie o uniwersalnym znaczeniu.

 

  „Ujęcie tak szerokiej tematyki w jednej książce, omawiającej nie tylko zagadnienie przedsiębiorczości, ale i powiązania światowej gospodarki z uwzględnieniem specyfikiśrodkowoeuropejskiej, wymagało połączenia teoretycznej i praktycznej wiedzy autoraz analizą dorobku specjalistów z różnych dziedzin. Uzupełnienie o polski kontekstpozwala lepiej odnaleźć się w materii przedstawionej na tak bogatym tle badawczym”.

dr Marcin Kopeć

Dotychczas nie spotkałem się z tak szeroką, a jednocześnie głęboko przemyślanąpublikacją monograficzną. Jej koncepcja ma żelazną logikę i pokrywa wszystkie dziedzinyprowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwami. Stanowi wielkiwkład w słowacką naukę, lecz głównie dla pracowników na stanowiskach kierowniczych“

.prof. PhDr. Teodor Kollárik, DrSc.

„Jest to bardzo wymagająca praca; jedna sprawa to praca z tekstem, druga sprawa topraca grafiką i ilustracjami – i wy, którzy pracowaliście w zespole Štefana Kassaya, wiecie,że on widzi rzeczy, których inni ludzie nie widzą, on pokazuje takie szczegóły, którychmoje oczy nie potrafią odróżnić. Štefan Kassay wygrywa w tej książce każdą ilustracją, tomusi być traktowane jak dzieło sztuki nie tylko pod względem tekstu, lecz jako całość.Zatem dzisiaj macie ten klejnot na stole – a dla mnie największym zaszczytem było, żemogłem przy tym być i widzieć, jak ta książka powstaje“.

prof. Ing. Ján Košturiak, PhD.