Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Wunderkind. Rzecz o Adolfie Bocheńskim

Stanisław Cat-Mackiewicz

TOWARZYSTWO AUTORÓW I WYDAWCÓW PRAC NAUKOWYCH "UNIVERSITAS", 2017
Stron: 318
Dział:
ISBN: 9788324230501
Wydanie drukowane
 

24,00 21,60

Pozycja dostępna

 

Jednym z centralnych problemów Polski, którą znałem, był problem personalny, była selekcja ludzi, a ściślej: źle działający system selekcji materiału ludzkiego dobieranego do kierowania narodem. Adolf Bocheński był człowiekiem niewątpliwie genialnym. Wpływ jego na ludzi w Polsce ograniczał się do stosunkowo bardzo małego koła osób, wpływ na wypadki, na politykę polską – był żaden. Chcielibyśmy zawołać: gdyby selekcja ludzi działała w Polsce tak, jak działać powinna, ten młody człowiek winien był być naszym ministrem spraw zagranicznych, a nie ginąć jako podporucznik pod Ankoną.
Stanisław Cat-Mackiewicz W dobie polityki zdominowanej przez marketing trudno zrozumieć, jak potężne znaczenie miało w przeszłości pisarstwo polityczne. Prasa, będąca w okresie międzywojennym zasadniczym miejscem debaty publicznej, wywierała potężny wpływ na polityczną praktykę. Partie i ośrodki polityczne formowały się wokół tytułów prasowych. Tych, którzy wracają do lektury przedwojennej prasy, zaskoczyć może nie tylko bogactwo publicystycznych talentów, ale także precyzja myśli, zdolność programowania konkretnych rozwiązań politycznych.
Kazimierz M. Ujazdowski 

SPIS TREŚCI

Kazimierz Michał Ujazdowski
Wstęp
Stanisław Cat-Mackiewicz
Wunderkind. Rzecz o Adolfie Bocheńskim
Anno Domini 1944
Dlaczego tak się stało
Ponikwa
Wunderkind
Matka i ojciec
Pierwsze prace
Konserwatysta
Paryż
Ustrój a racja stanu
„Słowo” i Ukraina
Aneks
„Słowo”
Uderzenie młota w szkło. Adolf Bocheński, Ustrój a racja stanu
Oby tę książkę przeczytał każdy inteligentny patriota polski
Wybór korespondencji związanej z powstawaniem książki 1945–1949
J. Meysztowicz do M. Pruszyńskiej, 15 sierpnia 1945
A. Bocheński do S. Mackiewicza, 19 września 1945
A. Bocheński do W. Zbyszewskiego, 19 września 1945
J.M. Bocheński do A. Bocheńskiego, 14 listopada 1945
J. Meysztowicz do A. i E. Bocheńskich, 22 listopada 1945
A. Bocheński do O. Światopełk-Zawadzkiej, 24 grudnia 1945
A. Bocheński do J. Giedroycia, grudzień 1945
J.M. Bocheński do A. Bocheńskiego, 4 lutego 1946
A. Bocheński do J. Giedroycia, 3 kwietnia 1946
A. Bocheński do J. Giedroycia, 24 lutego 1947
A. Bocheński do J. Giedroycia, 10 kwietnia 1947
S. Mackiewicz do A. Bocheńskiego, 21 kwietnia 1947
S. Mackiewicz do A. Bocheńskiego, 13 maja 1947
A. Bocheński do S. Mackiewicza, 21 czerwca 1947
S. Mackiewicz do A. Bocheńskiego, 29 czerwca 1947
A. Bocheński do J.M. Bocheńskiego, 6 lipca 1947
S. Mackiewicz do A. Bocheńskiego, 21 lipca 1947
A. Bocheński do S. Mackiewicza, 8 sierpnia 1947
Projekt listu S. Mackiewicza do A. Bocheńskiego
A. Bocheński do J.M. Bocheńskiego, 23 sierpnia 1947
A. Bocheński do J.M. Bocheńskiego, 24 grudnia 1947
Notatka lub fragment listu A. Bocheńskiego, 1947/1948
Notatka lub fragment listu A. Bocheńskiego, 1947/1948
A. Bocheński do J.M. Bocheńskiego, 27 stycznia 1948
A. Bocheński do J. Giedroycia, 4 marca 1948
A. Bocheński do S. Mackiewicza, 14 marca 1948
J. Czapski do S. Mackiewicza, 14 kwietnia 1948
A. Bocheński do S. Mackiewicza, 27 maja 1948
A. Bocheński do S. Mackiewicza, 8 czerwca 1948
S. Mackiewicz do A. Bocheńskiego, 28 lipca 1948
S. Mackiewicz do A. Bocheńskiego, 5 stycznia 1949
A. Bocheński do J.M. Bocheńskiego, 19 marca 1949
A. Bocheński do S. Mackiewicza, 22 kwietnia 1949
Kwestionariusz Mackiewicza do biografii Adolfa Bocheńskiego
Aleksander Bocheński, Odpowiedź na kwestionariusz Stanisława Mackiewicza do biografii Adolfa
Bocheńskiego (fragmenty)
Rok urodzenia, metryka, rodzice chrzestni, ewentualne anegdoty, miejscowość urodzenia etc. Pierwsze lata. Stosunek do rodziców i służby. Charakter
Podróż w latach 1914–1919
Okres nauki w gimnazjum 1919–1928
Czasy gimnazjalne i następne. Ulubione wiersze
Pobyt w Paryżu. Henryk Dunin-Borkowski
Stosunek do Becka
Stosunek do Ksawerego Pruszyńskiego
Stosunek do Rogera Raczyńskiego
Stosunek do Piotrów Borkowskich
„Droga” – rozłam w „Buncie Młodych”
Stosunek do Bartla
Ratowanie Ponikwy
Lata 1934–1939
Od wydawcy

Indeks nazwisk