Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Zagrożenia bezpieczeństwa w procesach globalizacji

zagrożenia polityczne

red. nauk Henryk Chałupczak, red. nauk. Katarzyna Marzęda-Młynarska, red. nauk. Marek Pietraś, red. nauk Ryszard Suduł

Lublin-Zamość : UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, 2020
Stron: 512
Dział:
ISBN: 9788322794234
 
 
 

 

 Oddawana w ręce czytelników monografia o charakterze zbiorowym, jest próbą zdiagnozowania i reinterpretacji wybranych współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa w warunkach procesów globalizacji, podjętą przez badaczy skupionych wokół Katedry Stosunków Międzynarodowych i Katedry Bezpieczeństwa Międzynarodowego Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Instytutu Nauk Społeczno Ekonomicznych Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu oraz Wydziału Zarządzania Polityczno-Informacyjnego Uniwersytetu Narodowego Akademia Ostrogska w Ostrogu (Ukraina).

Tom jest pokłosiem zainaugurowanej w maju 2019 roku cyklicznej konferencji naukowej pod hasłem Zagrożenia bezpieczeństwa w procesach globalizacji. Intencją inicjatorów w czasie obrad pierwszej z nich było wzbudzenie dyskusji na temat zagrożeń politycznych bezpieczeństwa w warunkach procesów globalizacji /.../.

Niniejszy tom składa się z analiz odnoszących się zarówno do aspektów teoretycznych jak i empirii współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa. Z pewnością jest to próba selektywna, być może wywołująca u niektórych niedosyt lub sprawiająca wrażenie chaotycznej, jednak skomplikowanie materii uniemożliwia zbadanie wszystkich istotnych problemów na to zasługujących. Intencją autorów reprezentujących krajowe oraz zagraniczne ośrodki naukowe nie było "wyczerpanie" tematu. Z tego też względu niniejszego tomu nie należy traktować jako zamkniętej całości, a raczej jako wstęp do dalszych badań. Odpowiadając na rosnące zainteresowanie problematyką bezpieczeństwa mają oni nadzieję, że niniejsza publikacja, otwierająca cykl monografii o charakterze zbiorowym, przyczyni się do pogłębienia wiedzy i lepszego zrozumienia współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa w zglobalizowanym świecie.

Ze Wstępu