Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Zwój proroków mniejszych z Nahal Hever (8HevXIIgr)

Piotr Zaremba

THE ENIGMA PRESS ZDZISŁAW JAN KAPERA, 2009
Stron: 84
Dział:
ISBN: 9788395202131
Wydanie drukowane
 

34,00 30,60

Pozycja dostępna

 

Piotr Zaremba

THE ENIGMA PRESS ZDZISŁAW JAN KAPERA, 2009

Dział:

Stron: 84

ISBN: 9788395202131

Piotr Zaremba
Biblista, językoznawca, tłumacz literatury biblijnej,
pracownik naukowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu.
Zwój Proroków Mniejszych z Naḥal Ḥever mieści
się w szerokim kręgu jego badań i wpisuje się w jego
plan popularyzowania treści dokumentów biblijnych
okrytych nad Morzem Martwym w wydaniach popularno-
naukowych i naukowych.
Zwój Proroków Mniejszych z Naḥal Ḥever, oznaczany jako 8ḤevXIIgr
powstał między 50 r. p. Chr. i 50 r. po Chr. Napisany został przez
dwóch różnych skrybów, zawiera fragmenty pism Jonasza, Micheasza,
Nahuma, Habakuka, Sofoniasza i Zachariasza. Nie reprezentuje on niezależnego
przekładu tekstu hebrajskiego, lecz jest żydowską korektą
przekładów wcześniejszych. Odzwierciedla kierunek zmian zachodzących
w tekście hebrajskim, które zmaterializowały się ostatecznie w formie
tekstu masoreckiego. Wgląd w ten zwój rzuca też ciekawe światło
na sposób podejścia do hebrajskiego tekstu wyjściowego, przez co nie
może nie zainteresować biblistów, egzegetów, tłumaczy i duszpasterzy.