Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Zamek króla Zygmunta I na Wawelu. Architektura - dekoracja architektoniczna - funkcje

Marcin Fabiański

ZAMEK KRÓLEWSKI NA WAWELU - PAŃSTWOWE ZBIORY SZTUKI, 2017
Stron: 535
Dział:
ISBN: 9788361866756
 
 
 

 

Pełne monograficzne opracowanie architektury, dekoracji architektonicznej, funkcji użytkowych i treści ideowych renesansowego zamku króla Zygmunta I Starego z lat około 1504-1543. Autor skonfrontował krytycznie wykorzystane relacje kronikarskie i inne źródła pisane z fotografiami, w tym archiwalnymi, z których znaczna część jest publikowana po raz pierwszy, oraz z wynikami badań techniczno-konserwatorskich, prowadzonych w ostatnim ćwierćwieczu i dawniej. Systematyczny przegląd włoskiego materiału porównawczego pozwolił osadzić rezydencję na nowo w kontekście artystycznym, a zestawienie licznych tekstów literackich z epoki rzuciło nowe światło na problem, jak współcześni rozumieli nowe budowle i ich dekorację.