Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Zgłębiając własną tajemnicę. Kościół w żydowskiej myśli mesjańskiej

Mark S. Kinzer

BRATNI ZEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, 2017
Stron: 360
Dział:
ISBN: 9788374853002
Wydanie drukowane
 

50,00 45,00

Pozycja dostępna

 

Autor z ogromnym szacunkiem i wdzięcznością zwraca się do członków Kościoła, szczególnie katolików, którym – jak sam twierdzi – zawdzięcza odkrycie własnej tożsamości. Jako punkt wyjścia traktując dokumenty Soboru Watykańskiego II, prowadzi Czytelnika przez swoją historię i odkrywa przed nim jednocześnie historię Narodu Wybranego.

Ramę publikacji stanowi egzegeza biblijna, dzięki której Mark Kinzer tłumaczy teologiczne znaczenie tożsamości Jezusa jako Żyda, którego zrozumienie prowadzi do poznania tożsamości Kościoła i jego życia sakramentalnego.

To pierwsza na polskim rynku wydawniczym książka rabina mesjańskiego, który będąc całe swoje życie blisko Kościoła, tłumaczy rolę Narodu Wybranego we wspólnocie wierzących w Chrystusa.

Mark Kinzer jest nie tylko znakomitym uczonym – jest również człowiekiem czynu. […] Podczas lektury niniejszej książki, odkryjemy, że teologiczne refleksje Marka skupione są na tajemniczej rzeczywistości, wspólnej dla judaizmu i chrześcijaństwa, która duchowo jednoczy je na poziomie głębszym, niż ich liczne instytucje religijne. Można powiedzieć, że tok rozumowania Marka rzuca światło na kluczowe stwierdzenie św. Jana Pawła II w synagodze w Rzymie: „Wasza religia nie jest wobec naszej rzeczywistością zewnętrzną, ale wewnętrzną”.

Z przedmowy kard. Christopha Schönborna, Arcybiskupa Wiednia

Tożsamość Kościoła zakorzeniona jest w osobie Jezusa, a tożsamość Jezusa zakorzeniona jest w Jego relacji z narodem żydowskim. Kościół, rozważając własną tajemnicę, napotyka tajemnicę Izraela, a jego teologia dotycząca narodu wybranego nie może być kategorią odrębną, odizolowaną od szerszych ram katolickiej doktryny – twierdzi, odwołując się do nauczania Soboru Watykańskiego II, Mark Kinzer. To rzetelne studium, oparte jest nie tylko na egzegezie, ale też na żywym dialogu teologicznym, płynącym z osobistych więzi autora z czołowymi przedstawicielami grup działających na rzecz relacji chrześcijańsko-żydowskich. Jasny przekaz i komunikatywny język Marka Kinzera pozwalają mi ufać, że niniejsza publikacja wpłynie również na poszerzenie ram tegoż dialogu w ojczyźnie św. Jana Pawła II, który nauczanie Soboru o narodzie żydowskim nie tylko zgłębiał, ale przede wszystkim wcielał w życie przez konkretne czyny i relacje.

ks. prof. dr hab. Łukasz Kamykowski

Książkę Marka Kinzera, mesjańskiego Żyda, o Chrystusie, Kościele i Izraelu, należy powitać z wielką radością na naszym rodzimym rynku wydawniczym. Niedostatek myślenia o Kościele z perspektywy jego judaistycznych początków jest oczywisty. Okazuje się bowiem, że konsekwentne widzenie Kościoła w świetle tajemnicy Izraela, narodu wybranego, pogłębia rozumienie naszej własnej chrześcijańskiej tożsamości. Izraelo-chrystologia i Izraelo-eklezjologia – tak jak są one tu zaprezentowane – to konieczne momenty odkrywania genezy i natury wspólnoty wierzących w Chrystusa. W tym względzie książka Kinzera to nie tylko podróż w historię, ale i w głąb tajemnicy Ludu Bożego. Każdy, kto odważy się ją rozpocząć, szybko doświadczy, jak fascynująca jest owa podróż.

ks. dr hab. Robert Woźniak