Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Intencjonalność i trauma. Odkrywając podmiotowość z Husserlem i Freudem

Kamil Moroz

Kraków : Księgarnia Akademicka, 2021
Stron: 380
Dział:
ISBN: 9788381384285
Publikacja elektroniczna: https://books.akademicka.pl/publishing/catalog/book/276
Wydanie drukowane
Wydanie elektroniczne

38,00 34,20

Pozycja dostępna

 

Kamil Moroz

Kraków : Księgarnia Akademicka, 2021

Dział:

Stron: 380

ISBN: 9788381384285

 Książkę Kamila Moroza uważam za wybitną. Zestawienie fenomenologii z psychoanalizą poprzez odniesienie ich koncepcji intencjonalności do transcendentalizmu Kanta uważam za pomysł niezmiernie oryginalny, otwierający pole możliwych dalszych badań. Kamil Moroz jawi się w książce jako myśliciel samodzielny, dostrzegający pewne intuicje tam, gdzie innym one umykają.

 Prof. Tadeusz Gadacz 

Moja ogólna ocena książki pozostaje zdecydowanie pozytywna. Tak wybór problemu, jak zaplanowana strategia opracowania go dowodzą głębokiego zrozumienia przez autora książki istoty ważnych sporów filozoficznych, a sposób prowadzenia wywodu jest świadectwem dojrzałej umiejętności korzystania z najważniejszych rozstrzygnięć, które pojawiły się w historii filozofii, połączonej ze znajomością najnowszych dyskusji toczących się wokół nich.  

Prof. Andrzej Leder 

Książka Kamila Moroza „Intencjonalnośi trauma” wpisuje się w trwającą już ponad 120 lat historię dwóch ważnych nurtów współczesnej myśli: fenomenologii i psychoanalizy. „Badania logiczne” Husserla i „Objaśnianie marzeń sennych” Freuda ukazały się niemalże jednocześnie, dając od samego początku pretekst do wzajemnych porównań, krytyk oraz prób zbliżenia. W swoim ciekawym studium Kamil Moroz przedstawia perypetie wzajemnych relacji między psychoanalizą a fenomenologią, skupiając się na pojęciu podmiotowości. Osadzając swoje rozważania tak w historycznym, jak i współczesnym kontekście, otwiera on jednocześnie przed nami nowe perspektywy rozumienia podmiotowości dane nam za sprawą fenomenologii i psychoanalizy.  

Prof. Marek Drwięga