Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Udział parlamentów narodowych w wykonywaniu orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Analiza porównawcza regulacji prawnych i praktyki ustrojowej Polski, Niemiec i Wielkiej Brytanii

Angelika Ciżyńska-Pałosz

Kraków : Księgarnia Akademicka, 2022
Stron: 323
Dział:
ISBN: 9788381387071
Publikacja elektroniczna: https://books.akademicka.pl/publishing/catalog/book/381
Wydanie drukowane
Wydanie elektroniczne

40,01 36,01

Pozycja dostępna

 

Angelika Ciżyńska-Pałosz

Kraków : Księgarnia Akademicka, 2022

Dział:

Stron: 323

ISBN: 9788381387071

 Badacz problematyki praw człowieka i ich gwarancji powita podjęty temat z zadowoleniem i satysfakcją. Książka wpisuje się w bogaty nurt badawczy w ramach doktryny prawa konstytucyjnego i prawa europejskiego, jakim jest system ochrony praw człowieka Rady Europy. Dzięki takim monografiom można mówić o kontynuacji tych niegdyś szerzej zakrojonych badań. Wydaje się, że obecnie nadchodzi czas na dogmatycznie pogłębione opracowania poświęcone zagadnieniom składowym systemu ochrony praw człowieka Rady Europy, a zwłaszcza owej perły w tym systemie, jaką jest europejska Konwencja praw człowieka i podstawowych wartości wraz z jej stanowczym mechanizmem kontrolnym w postaci Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. (…) Monografia, stanowiąc kompletne, uporządkowane i zawierające naukową wartość dodaną opracowanie poświęcone udziałowi parlamentów narodowych w wykonywaniu orzeczeń ETPC, jest godną kontynuacją badań nad systemem Konwencji prowadzonych w polskiej doktrynie prawa. (…) Lektura książki uświadamia nam poważne, by nie powiedzieć kluczowe znaczenie ogólnego, społeczno-politycznego klimatu panującego wokół relacji europejsko-narodowych.

Z recenzji dr hab. Andrzeja Bisztygi, prof. UZ