Publishing House
Proceed to the Publishing House

Konwenty żeńskie w średniowiecznym województwie krakowskim

Studium prozopograficzne (2 połowa XII – 2 połowa XVI wieku)

Edyta Pluta-Saladra

Kraków : Księgarnia Akademicka, 2022
Historia, Hereditas, Ecclesia; Tom 14
Page(s): 564
Section:
ISBN: 9788381383431
Electronic version: https://books.akademicka.pl/publishing/catalog/book/360
 
Electronic edition
 

 

Edyta Pluta-Saladra

Kraków : Księgarnia Akademicka, 2022

Historia, Hereditas, Ecclesia;

Section:

Page(s): 564

ISBN: 9788381383431

Niniejsza książka podejmuje problematykę żeńskich klasztorów z terenu województwa krakowskiego w XII-XVI w., tzn. klasztorów norbertanek ze Zwierzyńca i Imbramowic, benedyktynek ze Staniątek, kanoniczek Ducha św. de Saxia z Krakowa, klarysek z Krakowa i Starego Sącza, a także bernardynek od św. Agnieszki na Stradomiu. Za cel postawiono próbę ukazania składu osobowego poszczególnych wspólnot – jego poznanie umożliwia spojrzenie na wiele istotnych kwestii związanych z życiem zakonnym, takich jak rotacja i kadencja na urzędach klasztornych, wiek i liczebność sióstr, kontakty rodzinne, krewniaczki żyjące w obrębie jednej wspólnoty czy pochodzenie społeczne i terytorialne zakonnic.