Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Dramat i romantyczne „Ja"

Studium podmiotowości w dramaturgii polskiej doby romantyzmu

Agnieszka Ziołowicz

Kraków : Księgarnia Akademicka, 2021
Studia Dziewiętnastowieczne Rok Romantyzmu 2022; 8
Stron: 304
ISBN: 9788381385459
Publikacja elektroniczna: https://books.akademicka.pl/publishing/catalog/book/303
Wydanie drukowane
Wydanie elektroniczne

36,00 21,60

Pozycja dostępna

 

 Agnieszka Ziołowicz ‒ prof. dr hab., pracuje w Katedrze Historii Literatury Oświecenia i Romantyzmu na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Główne obszary badań: historia literatury epoki romantyzmu; dramaturgia XIX wieku; estetyczne i antropologiczne konteksty literatury dziewiętnastowiecznej. Autorka publikacji książkowych, wśród których są m.in.: „Misteria polskie”. Z problemów misteryjności w dramacie romantycznym i młodopolskim (1996), Poszukiwanie wspólnoty. Estetyka dramatyczności a więź międzyludzka w literaturze polskiego romantyzmu (preliminaria) (2011), Komedia dworkowa (2006), Eklektyzmy, synkretyzmy, uniwersa. Z estetyki dzieła epoki oświecenia i romantyzmu (2014, red.) oraz wielu artykułów naukowych i krytycznych edycji tekstów źródłowych, np. Warszawianki Stanisława Wyspiańskiego w serii Biblioteka Polska (1999).