Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Communis Consensus – Unanimus Consensus

Sejm walny Rzeczypospolitej Obojga Narodów w latach 1586-1668

Izabela Lewandowska-Malec

Kraków : Księgarnia Akademicka, 2021
Stron: 468
Dział:
ISBN: 9788381383202
Publikacja elektroniczna: https://books.akademicka.pl/publishing/catalog/book/311
 
Wydanie elektroniczne
 

 

Izabela Lewandowska-Malec

Kraków : Księgarnia Akademicka, 2021

Dział:

Stron: 468

ISBN: 9788381383202

 Książka Pani Profesor Izabeli Lewandowskiej-Malec, stanowiąc nowatorskie ujęcie dziejów sejmu walnego i jego dorobku w czasach Wazów, z pewnością spotka się z dużym zainteresowaniem, niewątpliwie wzbudzi też dyskusję w środowisku naukowym. Można śmiało przypuszczać, że zainteresuje ona nie tylko historyków prawa, lecz także wszystkich innych historyków zajmujących się wczesnonowożytnymi dziejami Polski, Litwy, Ukrainy i Białorusi. 

prof. dr hab. Marian Mikołajczyk,

UŚ Książka jako całość jest bardzo ciekawa, zarówno dla badaczy epoki staropolskiej, jak i dla zwykłych czytelników – pasjonatów historii naszego kraju. W licznych obszarach jest to publikacja odkrywcza, wnosząca wiele do materii badań prowadzonych przez kolejne pokolenia historyków, miejscami syntetyzująca dotychczasowe osiągnięcia, zawierająca wiele ważnych wniosków, dotychczas słabo akcentowanych lub takich, które umknęły naszej uwadze. Nowe pytania stawiane przez Autorkę, niekiedy spojrzenie na te same problemy, ale pod innym kątem, dały zaskakujące odpowiedzi, które niewątpliwie wniosą nowy impuls do podjęcia dyskusji o zagadnieniach, które wydawały się dostatecznie opracowane”. 

prof. dr hab. Waldemar Bednaruk, KUL