Publishing House
Proceed to the Publishing House

Jan Karłowicz w świetle materiałów archiwalnych

Dialektologia, etnolingwistyka i lituanistyka

Maciej Rak

Kraków : Księgarnia Akademicka, 2021
Biblioteka LingVariów; Tom 30
Page(s): 265
Edition: T.30
Section:
ISBN: 9788381384193
Printed edition
 

30,00 PLN 27,00 PLN

In Stock

 

Maciej Rak

Kraków : Księgarnia Akademicka, 2021

Biblioteka LingVariów;

Section:

Page(s): 265

Edition: T.30

ISBN: 9788381384193

 Książka dotyczy działalności naukowej Jana Karłowicza, a dokładniej trzech dziedzin, do których wniósł on znaczny wkład – dialektologii, etnolingwistyki i lituanistyki. Podstawą materiałową są tu archiwalia tego badacza (kartoteki Słownika gwar polskich, Słownika mitologii polskiej i Słowniczka mitologii litewskiej), odnalezione w 2017 r. w Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie. Celem opracowania jest włączenie tych dokumentów w obieg naukowy oraz ponowne przyjrzenie się Słownikowi gwar polskich. Najprawdopodobniej przez ponad sto lat, czyli od ukończenia jego druku w 1911 r. nikt nie zaglądał do tych rękopiśmiennych materiałów m.in. dlatego, że były wadliwie skatalogowane.