Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Zjawisko plagiatu a młodzież akademicka

Studium socjopedagogiczne

Anna Sokołowska

Poznań : UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU, 2020
Stron: 241
Dział:
ISBN: 9788323236306
 
 
 

 

Anna Sokołowska

Poznań : UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU, 2020

Dział:

Stron: 241

ISBN: 9788323236306

 Publikacja przedstawia zjawisko plagiaryzmu w obszarze nauk społecznych na tle przemian funkcji uniwersytetu, które nastąpiły w ostatnich dekadach. Na szersze tło zmian w podejściu przez studentów do problemu plagiatu składa się sześć typów przemian we współczesnym społeczeństwie: zmiany statusu wiedzy oraz funkcjonowania współczesnego uniwersytetu; zmiany sposobu uczenia się młodzieży, z systematycznego i linearnego – na rzecz mozaikowego i sfragmentaryzowanego; przejście w systemie oceniania na rzecz „beznamiętnego” testowania; upadek autorytetów i relatywizacja norm moralnych sprzyjającym zachowaniom nieuczciwym; winternalizowana przez wielu młodych ludzi bezwzględna orientacja na sukces; oraz przemiany kulturowe, a w szczególności zasadniczy wzrost wpływu kultury popularnej na tożsamość młodzieży. Autorka prezentuje rezultaty badań przedstawionych w paradygmacie konstruktywistyczno-interpretacyjnym, które koncentrują się wokół problemu postrzegania przez współczesną młodzież akademicką zjawiska plagiatu w kontekście doświadczeń własnych oraz przemian społeczno-kulturowych.