Publishing House
Proceed to the Publishing House

Łemkowskie etymologie

Adam 4, Wiktoria Hojsak

Kraków : Księgarnia Akademicka, 2020
Page(s): 295
Section:
ISBN: 9788381383646
Electronic version: https://books.akademicka.pl/publishing/catalog/book/177
 
Electronic edition
 

 

Adam 4, Wiktoria Hojsak

Kraków : Księgarnia Akademicka, 2020

Section:

Page(s): 295

ISBN: 9788381383646

 Adam Fałowski – profesor zwyczajny w Uniwersytecie Jagiellońskim. Zatrudniony w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej. Kierownik Katedry Ukrainistyki. Slawista, językoznawca. Autor prac z zakresu morfologii i leksykologii historycznej, etymologii i entnolingwistyki języków wschodniosłowiańskich oraz języka polskiego.

Wiktoria Hojsak – doktor, adiunkt w Katedrze Ukrainistyki Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Językoznawca. Autorka prac z zakresu dialektologii i etnolingwistyki ukraińskiej, etymologii, leksykologii kontrastywnej oraz kultury ludowej regionu karpackiego.