Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Wolność wypowiedzi w społeczeństwie informacyjnym

Agnieszka Demczuk

Lublin : UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, 2020
Stron: 507
Dział:
ISBN: 9788322794203
 
 
 

 

Agnieszka Demczuk

Lublin : UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, 2020

Dział:

Stron: 507

ISBN: 9788322794203

 Niniejsza monografia dotyka wielowymiarowego i skomplikowanego zagadnienia wolności wypowiedzi w środowisku nasyconym mediami i informacjami. Zaprezentowana tematyka jest niewątpliwie aktualna i ważna, tak ze względu na potrzeby badawcze dyscyplin: nauki o polityce, nauki o mediach i komunikowaniu społecznym oraz nauk prawnych, jak i ze względu na potrzeby społeczne wynikające z nadmiaru informacji, braku umiejętności jej selekcji oraz dewaluacji w procesie informowania i komunikowania takich wartości, jak prawda, rzetelność i uczciwość. Tytuł książki - krótki i prosty - wskazuje na zasadniczy przedmiot analizy złożonej materii, jaką jest wolność wypowiedzi, w społecznym kontekście społeczeństwa informacyjnego. Na wysoką ocenę zasługuje również przebogata i zróżnicowania baza źródłowa pracy. Książkę uważam za aktualną i potrzebną.

Z recenzji dr hab. Agnieszki Pawłowskiej, prof. UR