Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Niepewność sytuacji prawnej jednostki w sferze stanowienia i obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Anna Ostrowska

Lublin : UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, 2020
Stron: 583
Dział:
ISBN: 9788322794210
Wydanie drukowane
 

63,00 56,70

Pozycja dostępna

 

Anna Ostrowska

Lublin : UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, 2020

Dział:

Stron: 583

ISBN: 9788322794210

 Książka wnosi do przestrzeni wydawniczej z zakresu nauk prawnych nową jakość. Perspektywa „interesu jednostki” w sferze stanowienia i obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego została przedstawiona z dużym wyczuciem i benedyktyńską precyzją w doborze poszczególnych wątków badawczych. Wyodrębnienie pięciu płaszczyzn niepewności sytuacji prawnej jednostki, jak to uczyniła Autorka, nie było obecne w doktrynie prawa, co niewątpliwie świadczy o umiejętności dostrzegania ważnych, aktualnych i kluczowych dla nauki prawa administracyjnego obszarów badawczych. […]
Autorka nie utknęła w okowach myśli już napisanych (co poczytuję za przejaw znajomości materii), ale poszerzyła pole badawcze, przenosząc te rozważania w dojrzały sposób na bodaj najważniejszą płaszczyznę działań samorządu terytorialnego, jaką jest stanowienie prawa miejscowego, rokując tym samym na praktyczną przydatność wyników badań. Stawiane w pracy pytania badawcze oraz wnioski de lege lata i de lege ferenda są samodzielne i twórcze. Opanowanie umiejętności argumentacji prawniczej jest ponadprzeciętne. Warsztat naukowy Autorki i umiejętność wymagana przy analizowaniu źródeł prawa wraz z gruntowną analizą dorobku doktrynalnego i orzeczniczego zaowocowały powstaniem pracy o wysokich walorach naukowych.

Z recenzji dr hab. Marty Woźniak, prof. UO