Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Państwo i społeczeństwo w polskiej kronice filmowej 1944-1956

obrazy komunikowania politycznego

Łukasz Jędrzejski

Lublin : UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, 2020
Stron: 317
Dział:
ISBN: 9788322794180
Wydanie drukowane
 

35,70 32,13

Pozycja dostępna

 

Łukasz Jędrzejski

Lublin : UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, 2020

Dział:

Stron: 317

ISBN: 9788322794180

 Książka pokazuje źródła inspiracji wewnętrznych i zewnętrznych procesów komunikacyjnych PKF w latach 1944–1956, autorów komunikatów politycznych, kompetencje merytoryczne twórców komunikatów politycznych magazynu filmowego, propagandowy obraz pożądanego kształtu systemu politycznego i stylu przywództwa politycznego w powojennej Polsce, cechy pożądanego obrazu wzorca osobowego przodownika pracy, chłopa, inteligenta i duchownego oraz sposób, w jaki dokonywano dyskryminacji politycznej wrogów politycznych. W tym procesie badawczym pomogła Autorowi znajomość stosownej literatury – różnorodnych materiałów archiwalnych. […] Doktor Łukasz Jędrzejski przeprowadził szerokie i owocne kwerendy, dzięki czemu zebrał interesujący materiał empiryczny i co najważniejsze – potrafił go syntetycznie opracować oraz sformułować własne wnioski. Przy wyborze perspektywy badawczej został wykorzystany uniwersalny konstrukt teoretyczny stosowany przy badaniach procesu komunikowania politycznego.

prof. dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach