Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza Prasa - Książka - Ruch"

Studium wybranych problemów t.2

Marta Polaczek-Bigaj

Kraków : Księgarnia Akademicka, 2018
Stron: 145
Dział:
ISBN: 9788376389332
 
 
 

 

Marta Polaczek-Bigaj

Kraków : Księgarnia Akademicka, 2018

Dział:

Stron: 145

ISBN: 9788376389332

 

Książka Marty Polaczek-Bigaj Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza „Prasa – Książka –Ruch”, studium wybranych problemów jest kontynuacją poprzedniej monografii Autorki, poświęconej historii RSW od momentu jej powstania do likwidacji. Autorka podjęła w niej trzy wybrane wątki z bogatej i ciągle jeszcze nieopisanej w pełni historii RSW i poddała je szczegółowej analizie. Pierwszym z nich jest historia tygodnika „Polityka”, jego rola w systemie prasowym PRL i źródła sukcesu po likwidacji RSW. Drugi wątek dotyczy działalności działu poligrafii RSW, jego rozwoju i problemów. Trzeci poświęcony został rywalizacji krakowskich dzienników: partyjnej „Gazety Krakowskiej” i nieobciążonego peerelowską przeszłością „Czasu Krakowskiego”, z której zwycięsko wyszła ta pierwsza. 

Wielką zaletą tej publikacji, podobnie zresztą jak i poprzedniej poświęconej RSW, jest wykorzystanie w niej, oprócz dokumentów i literatury przedmiotu, także autorskich wywiadów z osobami pracującymi w RSW i udostępnionych przez nie Autorce przechowywanych w prywatnych archiwach materiałów.

 

Prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Pokorna-Ignatowicz