Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Lektury dramatyczności. Eseje z dramatologii

red. Dariusz Kosiński

Księgarnia Akademicka, 2010
Interpretacje Dramatu; 52
Stron: 486
Dział:
ISBN: 9788376380841
Wydanie drukowane
 

10,00 9,00

Pozycja dostępna

 

red. Dariusz Kosiński

Księgarnia Akademicka, 2010

Interpretacje Dramatu;

Dział:

Stron: 486

ISBN: 9788376380841

O książce: Czytając zamieszczone w niniejszym tonie teksty, trzeba pamiętać, że stanowią one próby. Zgodnie z oryginalną etymologią i tradycją Montaigne'a, esej to przecież właśnie próba - rodzaj intelektualnego i pisarskiego eksperymentu, polegającego na stopniowym obejmowaniu myślą i słowem nowych, nieopisanych obszarów doświadczenia. Choć w efekcie przyjmuje kształt tekstu, to jednak z natury swojej ma charakter dramatycznego procesu o niepewnym wyniku i jest zaproszeniem do przeprowadzenia analogicznej procedury przez tego, kto w przestrzeń eseju zechce wejść jako czytelnik. W pewnym sensie i w rozumieniu, które jest mi bliskie, dramatologia jako projekt także ma charakter eseistyczny - jest nieustanną próbą, otwartą na nowe inspiracje i gotową do weryfi kacji własnych dokonań, metod i założeń.Zobacz też inne książki z serii: INTERPRETACJE DRAMATU.