Publishing House
Proceed to the Publishing House

Programy nauczania języka polskiego jako obcego

Poziomy A1-C2

red. Iwona Janowska, red. Ewa Lipińska, red. Agnieszka Rabiej, red. Anna Seretny, red. Przemysław Turek

Kraków : Księgarnia Akademicka, 2016
Biblioteka LingVariów. Glottodydaktyka; 1
Page(s): 216
Language: polski
Section:
ISBN: 9788376381602