Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Zamek piękny na wzgórzu...Horoskopy - zapomniane źródło historyczne

Ewa Śnieżyńska-Stolot

Księgarnia Akademicka, 2015
Stron: 160
Dział:
ISBN: 9788376384382
Wydanie drukowane
 

30,00 18,00

Pozycja dostępna

 

Ewa Śnieżyńska-Stolot

Księgarnia Akademicka, 2015

Dział:

Stron: 160

ISBN: 9788376384382

Książka Ewy Śnieżyńskiej-Stolot […] przypomina koleje losów nauki, jaką była na poszczególnych uniwersytetach średniowiecznych astrologia  […] wypełnia lukę w rozumieniu nie tylko naukowości astrologii, ale i w odpowiedniej interpretacji historii. W sposób niezwykle przekonywający […] zwraca uwagę na znaczenie horoskopów jako źródła historycznego […]. To właśnie horoskop […] jest zdaniem Autorki zapomnianym źródłem historycznym pozwalającym nie tylko zgłębić arkana nauki historycznej, jaką była astrologia, ale zdobyć również pełniejszy obraz mentalności, sposobu myślenia i konstruowania wizji świata przez ludzi średniowiecza, jak również uzupełnić naszą wiedzę dotyczącą istotnych wydarzeń, odkryć […] związki astrologii z medycyną i […] ikonografią. Dzięki pracy […] odkrywamy nazwiska […] królewskich astrologów, aktywnych na Uniwersytecie krakowskim […] parających się stawianiem horoskopów […].  Czytelnikowi zaproponowała Autorka nawet przykłady odczytania horoskopów […]. Zainteresowani badacze zdobędą nie tylko rozeznanie w bogatych zbiorach horoskopów Biblioteki Jagiellońskiej […] odnajdą […] bogaty indeks astrologów, których spuścizna naukowa została w dużym stopniu dzięki Ewie Śnieżyńskiej-Stolot ocalona od zapomnienia.


prof. dr hab. Michel Henri Kowalewicz, Centrum Badań nad Historią Idei UJ
(fragmenty recenzji)