Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Wtórny rynek książki w Polsce

Instytucje, asortyment, uczestnicy

Grzegorz Nieć

Księgarnia Akademicka, 2016
Stron: 416
Dział:
ISBN: 9788376386638
Wydanie drukowane
 

38,00 34,20

Pozycja dostępna

 

„Autor deklaruje, że jego praca ma charakter bibliologiczny. Z mego punktu widzenia
szczęśliwie się stało, że nie jest w swej deklaracji do końca konsekwentny, że
w jego opisie wtórny rynek książki nie stanowi wyizolowanego układu «instytucji
książki», którego funkcjonowanie determinowane jest głównie charakterem
wewnętrznych relacji między nimi. Przeciwnie – w zaprezentowanym ujęciu rynek
ów nie ma wręcz ściśle wytyczonych granic i nie chodzi tylko o to, że przenika się on
z rynkiem pierwotnym (księgarskim), ale przede wszystkim o to, że jest terenem
działań aktywnych podmiotów zarówno instytucjonalnych, jak i indywidualnych
(występujących często w podwójnej roli: sprzedających i kupujących),
które realizują na nim rozmaite cele, także te należące do innych obszarów
rzeczywistości społecznej niż tylko, ściśle bibliologicznie pojmowana, kultura
książki”

(dr hab. Janusz Kostecki)

„Mamy tu do czynienia z przewodnikiem po współczesnym wtórnym rynku książki
w Polsce. Jeszcze nigdzie nie spotkałem się z tak systematycznie opracowaną
koncepcją tego zagadnienia, obejmującą dzieje i ich konteksty, ludzi i instytucje,
wreszcie substancję – sposoby jej pozyskiwania, formy sprzedaży i rozpowszechniania.
Autor, opisując szeroko i starannie całokształt zjawiska, nie poprzestaje
jednak na czysto technicznym jego aspekcie, lecz traktuje je jako zjawisko
kulturowe, głęboko osadzone w rzeczywistości. Jest ponadto świadom zróżnicowanej
oraz niestałej natury i jakości asortymentu postrzeganego nie tylko jako zbiór
pozycji bibliograficznych”
(prof. PhDr. Jiří Trávníček, M.A.)