Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Opisy fleksyjne w gramatykach polskich lat 1817-1939

Anna Czelakowska

Księgarnia Akademicka, 2010
Biblioteka LingVariów;
Stron: 252
Dział:
ISBN: 9788371883606
 
 
 

 

Anna Czelakowska

Księgarnia Akademicka, 2010

Biblioteka LingVariów;

Dział:

Stron: 252

ISBN: 9788371883606

O książce: Choć dzieje polskiej nauki o języku są tematem o dość obszernej literaturze przedmiotu zarówno w zakresie interesującego mnie językoznawstwa polonistycznego, jak i zagadnień o szerszym zasięgu (zwłaszcza slawistyki), dość rzadko pojawiały się dotychczas prace poświęcone ewolucji opisów gramatycznych. [...] Przedmiotem moich badań stały się zatem właśnie opisy fleksji jako części "nauki o wyrazie" (obecnie morfologii), zaś rezultatem tych studiów jest niniejsza książka. Stanowi ona próbę charakterystyki rozwoju poglądów polskich gramatyków od okresu amatorskich i intuicyjnych (co nie znaczy nietrafnych) opisów polszczyzny do czasów bardziej współczesnych, w których czerpano z europejskich teorii lingwistycznych, rozwijając je w odniesieniu do języka polskiego.
Przedstawione wnioski zostały oparte na analizie 40 gramatyk języka polskiego z XIX i XX w., a także ważniejszych artykułow i monografii z tego okresu, traktowanych jednak jako materiał pomocniczy. [...] Takie ograniczenie materiału pozwala zarazem na dostrzeżenie linii rozwojowych poszczególnych zagadnień, rozwiązań przejmowanych od poprzedników i zachowywanych w tradycji, a w stosunku do nich ujęć bardziej nowatorskich i oryginalnych myśli niektórych autorów. (ze Wstępu)


Zobacz też inne książki z serii Biblioteka LingVariów.

Zobacz też czasopismo LingVaria.

Zobacz też inne książki w dziale: językoznawstwo.