Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

O dedykacjach w drukach polskich XVI i XVII w. (grafia i interpunkcja)

Kinga Tutak

Księgarnia Akademicka, 2013
Biblioteka LingVariów; 16
Stron: 194
Dział:
ISBN: 9788376383378
Wydanie drukowane
 

25,00 22,50

Pozycja dostępna

 

Kinga Tutak

Księgarnia Akademicka, 2013

Biblioteka LingVariów;

Dział:

Stron: 194

ISBN: 9788376383378

Gdy otworzymy dawną książkę, rękopiśmienny lub drukowany kodeks, naszą uwagę przyciągnie rozbudowany, liczący kilka, a nawet kilkanaście kart utwór dedykacyjny, wpisany w bardzo niekiedy bogatą ramę wydawniczą. Owe dedykacje wyróżniają się kształtem graficzno-typograficznym, czcionką, inną z reguły niż ta, którą złożono tekst dzieła. Czcionka o różnym kroju i stopniu występuje też w samym utworze dedykacyjnym. Uwagę dzisiejszego odbiorcy szesnasto- i siedemnastowiecznych dedykacji przyciąga również interpunkcja, i to nie tyle za sprawą odmiennych znaków […], ile z powodu odmiennej zasady rządzącej użyciem znaków przestankowych. Analizie tych właśnie, graficzno-typograficznych i interpunkcyjnych składników tekstów dedykacyjnych w dawnej książce jest poświęcone niniejsze studium.