Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Studia z teorii konstytucyjnego państwa prawa

Konstytucjonalizm, neokonstytucjonalizm, postpozytywizm

Josep Aguiló-Regla, i in.

Kraków : Księgarnia Akademicka, 2019
Prawo, Konstytucja, Argumentacja; 3
Stron: 429
Język: polski
Dział:
ISBN: 9788376389882
Wydanie drukowane
 

36,00 32,40

Pozycja dostępna

 

Josep Aguiló-Regla, i in.

Kraków : Księgarnia Akademicka, 2019

Prawo, Konstytucja, Argumentacja;

Dział:

Stron: 429

Język: polski

ISBN: 9788376389882

Książka zawiera wybór artykułów poświęconych neokonstytucjonalizmowi
oraz jego wpływowi na filozofię, teorię prawa i prawo
konstytucyjne. Antologia ma charakter wyjątkowy z kilku powodów.
Po pierwsze ukazuje szczególne zjawisko, jakim w prawoznawstwie
jest neokonstytucjonalizm. Po drugie ilustruje zjawisko
konstytucjonalizacji systemów prawa, jego wielopłaszczyznowość
przejawiającą się w filozofii, teorii i dogmatyce prawa. Po trzecie
wskazuje, jak duży wpływ na podstawowe kategorie teoretyczne –
pojmowanie prawa, interpretację prawa, jego stosowanie – mają
tezy formułowane przez neokonstytucjonalistów. Po czwarte prezentowane
teksty są szczególnie interesujące dla polskiego czytelnika.
Analizują one dogłębnie zagadnienia o istotnym znaczeniu
dla polskiego konstytucjonalizmu.
Dlaczego polski czytelnik powinien zainteresować się tekstami
składającymi się na antologię? Dlatego, że poruszane w niej problemy
znajdują się obecnie w centrum debaty konstytucyjnej toczonej
w naszym kraju. Kryzys konstytucyjny spowodował, że
kwestia ochrony Konstytucji RP, naruszania jej podstawowych
zasad oraz możliwości przywrócenia ich przestrzegania stały się
szeroko dyskutowanymi problemami. Debatując o nadrzędności
polskiej Konstytucji, ingerencji w prawa człowieka czy niezależności
sądów, warto sięgnąć do recenzowanej antologii. Ukazuje
ona nowe perspektywy prowadzenia takiej debaty. Pozwala
lepiej zrozumieć, o czym tak naprawdę powinniśmy dyskutować.
Posługując się określeniami zawartymi w antologii, można powiedzieć,
że w Polsce wielu prawników, politologów oraz innych
uczestników debaty publicznej, dyskutując o konstytucjonalizmie,
mentalnie tkwi jeszcze w państwie ustawowym. Część operuje już
kategoriami państwa prawa. Niewielu odwołuje się w sposób
świadomy do konstytucyjnego państwa prawa.
Z recenzji prof. dr. hab. Piotra Tulei