Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Stosunki dyplomatyczne Moskwy z Europą Zachodnią w czasach Iwana III

Krzysztof Bojko

Księgarnia Akademicka, 2010
Societas;
Stron: 221
Dział:
ISBN: 9788371882333
 
 
 

 

Krzysztof Bojko

Księgarnia Akademicka, 2010

Societas;

Dział:

Stron: 221

ISBN: 9788371882333

O książce: W swej najnowszej pracy Stosunki dyplomatyczne Moskwy z Europą Zachodnią w czasach Iwana III autor podejmuje mało znany temat nawiązania relacji dyplomatycznych między Księstwem Moskiewskim a jego zachodnimi sąsiadami, w tym Polską. Przedstawiając proces budowy nowożytnego państwa rosyjskiego przez Iwana III, autor ukazał zarazem powstawanie i funkcjonowanie rosyjskiej służby dyplomatycznej na przełomie XV i XVI wieku. Już w Średniowieczu rosyjska dyplomacja znacznie przewyższała pod względem skuteczności służby dyplomatyczne państw Zachodu. Przedstawienie przez Kreml jasnej i zarazem ambitnej wizji interesów politycznych Rosji, poparcie tej wizji przez Cerkiew prawosławną i naród oraz aktywne zaangażowanie rosyjskiej dyplomacji w jej realizację pozwoliły z czasem wprowadzić Rosję do grona światowych mocarstw. Pomimo że od opisywanych w książce wydarzeń minęło ponad pół tysiąclecia, łatwo dostrzec wiele analogii historycznych między Rosją Iwana III a Rosją współczesną. Dyplomacja obecnej Rosji skutecznie kontynuuje tradycje swej poprzedniczki. Również relacje polsko-rosyjskie zachowały specjalny, delikatny charakter. Choć tak sobie bliscy, Rosjanie i Polacy bardzo się różnią. Książka powinna być obowiązkową lekturą nie tylko dla mediewistów i dyplomatów, ale i dla wszystkich czytelników pragnących zrozumieć mentalność, sposób myślenia, ambicje i cele polityczne Rosji i Rosjan.

Dr hab. Krzysztof Bojko - historyk, politolog i dyplomata. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pracownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz UJ. Autor wielu książek i artykułów na temat konfliktu bliskowschodniego, relacji polsko-żydowskich i polsko-izraelskich, stosunków świata islamu z Zachodem oraz relacji Polski z Księstwem Moskiewskim i Cesarstwem Niemieckim w Średniowieczu.Zobacz też inne książki w dziale: historia powszechna.