Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Nauczanie języka polskiego jako obcego w grupach heterogenicznych

Monografia zbiorowa

red. Ewa Lipińska, red. Anna Seretny

Kraków : Księgarnia Akademicka, 2019
Biblioteka LingVariów. Glottodydaktyka; 18
Stron: 368
Język: polski
Dział:
ISBN: 9788381380539
Wydanie drukowane
 

30,00 27,00

Pozycja dostępna

 

red. Ewa Lipińska, red. Anna Seretny

Kraków : Księgarnia Akademicka, 2019

Biblioteka LingVariów. Glottodydaktyka;

Dział:

Stron: 368

Język: polski

ISBN: 9788381380539

Pomysł napisania poradnika wynika z długoletniego doświadczenia zawodowego
redaktorek, które doskonale orientują się zarówno w samym procesie
glottodydaktycznym, jak i znają braki literatury glottodydaktycznej. Autorzy
poszczególnych części monografii, czynni dydaktycy, dzielą się wiedzą i doświadczeniami,
podsuwają pomysły metod, technik i form pracy, wskazują dodatkową
literaturę pomagającą lepiej zgłębić omawiane zagadnienia. (…) ze
względu na zawartość merytoryczną, walory kompozycyjne i redakcyjne, a także
znaczenie w praktyce glottodydaktycznej uważam tę monografię za jedno
z bardziej wartościowych opracowań glottodydaktycznych, które w ostatnim
czasie pojawiły się na polskim rynku wydawniczym. Co więcej, powinno stać
się niezbędnym elementem biblioteczki pomocy glottodydaktycznych dla osób
przygotowujących się do zawodu i początkujących lektorów. Nauczyciele z doświadczeniem
także znajdą tutaj interesujące i pożyteczne treści. Z monografią
winni się zapoznać również potencjalni autorzy pomocy dydaktycznych.
Z recenzji dr hab. Małgorzaty Gębki-Wolak


Za główną, chociaż nie jedyną zaletę tej pracy należy uznać opis wnikliwych
badań i rozpoznawania adresatów ukierunkowanego procesu nauczania języka
obcego. Jest to analiza wielopłaszczyznowa – zarówno antropologiczna,
kulturowa, biologiczna, środowiskowa, jak i psychologiczna czy religioznawcza.
(…) Autorzy po wielokroć wskazują na istotę dwubiegunowości w praktyce
glottodydaktycznej. Po pierwsze, na mentalne, kulturowe czy językowe
podobieństwa uczących się i nauczających – po drugie, na inwentarze różnic,
jakie zawsze zachodzą na pograniczu językowych światów i zbiorowych wyobrażeń.
Dzięki temu możliwa jest nie tylko przemyślana strategia nauczania,
lecz również świadomy proces uczenia się i poznawania.
Z recenzji dra hab. Piotra Garncarka